RIZNICA SRPSKA

SRBIJA — VODIČ PO PUTNIM PRAVCIMA => Kraljevo • Kruševac • Stalać => Temu započeo: Angelina Jul 27, 2012, 10:57:56 pmNaslov: Selo Vrh
Poruka od: Angelina Jul 27, 2012, 10:57:56 pm
**

VRH


Selo oko 5 km jugozapadno od manastira Studenice. Na seoskom groblju nalazi se crkva Sv. Đorđa, sagrađena 1619, o čemu svedoči natpis iznad ulaznih vrata. Crkva je jednobrodna građevina manjih dimenzija, koja se na istočnoj strani završava polukružnom oltarskom apsidom. Konstruktivni sistem crkve čini prelomljen svod, koji je poduhvaćen jednim ojačavajućim lukom, a sa strane sa po dva prislonjena prelomljena luka. Na zapadnoj strani je nadstrešnica sa četiri kamene konzole, iznad koje su ostaci jedne rozete od mermera. Crkva je delimično ukopana u zemlju i spolja izgleda niska, mada su unutra visine normalne. Prilikom gradnje crkve upotrebljavani su stari nadgrobni spomenici, od kojih se najviše ističe jedan na apsidi, sa predstavom glave pokojnika. Crkva je svojevremeno bila cela živopisana. Danas je očuvan manji deo fresaka. Na severnom zidu naosa sačuvana je kompozicija Sv. Đorđe ubija aždaju, sa zapisom priložnika Vukašina Vučićevića. Na južnom zidu je predstavljen sv. Nikola, a zapadno od njega je Isus Hrist sa krilima. Bolje su očuvane freske u oltarskom prostoru, gde su predstavljeni Pričešće apostola, Služba agnecu, Bogorodica Oranta i Vizija sv. Petra Aleksandrijskog. Rađene pod uticajem ikonopisne tehnike, sa brižljivom modelacijom likova, ali i sa izvesnim nespretnostima u proporcionisanju figura, freske su rad iskusnog, ali ne osobito darovitog majstora.

Kulturna riznica SRBIJE | sastavio i uredio Jovan Janićijević | IDEA | Beograd, 2005.