RIZNICA SRPSKA

SRBIJA — VODIČ PO PUTNIM PRAVCIMA => Kraljevo • Kruševac • Stalać => Temu započeo: Angelina Jul 27, 2012, 10:28:54 pmNaslov: Selo Dolac
Poruka od: Angelina Jul 27, 2012, 10:28:54 pm
**

DOLAC


Selo 3 km jugozapadno od manastira Studenice, u čijem se vlastelinstvu odvajkada nalazilo. U selu se nalazi Bogorodičina crkva, oko koje se kasnije obrazovalo groblje. Hram je građen na dva sprata, ukupne visine oko 6 m. Osnova je u obliku pravougaonika. Oba prostora pokrivena su poluobličastim svodovima od sige. Donji prostor je služio kao kripta. Sprat je prvobitno imao visoke lučne otvore na sve četiri strane. Kasnije je u istočni otvor ugrađena plitka oltarska apsida, a severni i južni otvor su zazidani i pretvoreni u proskomidiju i đakonikon. Po svoj prilici, ove prepravke su izvedene 1441—1442. kada je građevina, po svedočenju očuvanog natpisa, bila obnovljena u vreme despota Đurđa Brankovića. Izgleda da ova neobična građevina prvobitno nije služila kao crkva. U kripti se, verovatno, nalazio sarkofag sa moštima neke ugledne ličnosti. Prostorna zamisao objekta sa spratom predstavlja osobenost za ove krajeve. Pretpostavlja se da su ga gradili primorski majstori, u čijim se krajevima nalaze slične građevine. Unutrašnje zidove hrama osim priprate, koja je docnije dozidana, krasile su freske. Sačuvani su ostaci dva sloja: starijeg iz XIII veka kada je građevina nastala, i iz XV veka kada je obnovljena. Velika oštećenost ne dopušta pouzdanu ocenu o njihovim kvalitetima.

Kulturna riznica SRBIJE | sastavio i uredio Jovan Janićijević | IDEA | Beograd, 2005.