Muzička kultura
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Muzika « NASLEĐE « Narodna i umetnička muzika Srba « Muzička kultura
Stranice: 1   Idi dole
  Štampaj  
Autor Tema: Muzička kultura  (Pročitano 10895 puta)
0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« poslato: April 17, 2011, 02:07:13 am »

*

MUZIČKA KULTURA


UVOD

Muzika je predstavljala nezaobilazni segment obrazovanja još u najstarijim civilizaci jama. Smatrana je vitalno značajnom za razvoj čovekovog bića — duha, tela, morala. Na prvim univerzitetima, a i kasnije, muzika je podučavana paralelno sa fizikom, astronomijom i matematikom u duhu antičke pitagorejske misli. Mu zika je igrala vitalnu ulogu u praistorijskim ritualima i danas je sastavni deo svakodnevnog života. Zvuk je prvi komunikacioni kanal čoveka — beba u majčinoj utrobi sluša čitavim svojim telom i uči prve lekcije jezika i kulture.

Nauka danas nedvosmisleno ističe izuzetnu razvojnu ulogu muzičke stimulaci je naglašavajući važnost optimalne povezanosti muzičkog četverstva: znanja, apercepcije (slušanje muzike sa razumevanjem), izvođenja i stvaralaštva. Muzika je autentični medijum čovekovog izražavanja, kroz koji se uči motivisano, sa zadovoljstvom i izazovom i ovladava analitičkim, kritičkim i kreativnim mišljenjem. Doprinos muzike opštem, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom razvoju, kao i razvoju kreativnih potencijala odražava se i u drugim oblastima opšteg nastavnog programa i omogućava ostvarenje visokog akademskog učinka. Posmatrano kroz prizmu krajnjeg cilja muzičkog obrazovanja, muzika predstavlja sredstvo za izgradnju i razvoj kapaciteta učenika, koji tako postaje osoba koja misli, koja ume da sluša, da izrazi sebe, da stvara i traži Lepo u životu.

Posebnost muzike u odnosu na druge predmete jeste u tome što se ona i događa, neposredno doživljava za vreme samog nastavnog procesa. Nastava muzike pruža iskustvo jedinstvenog estetskog doživljaja, koji je njen neodvojivi deo i čini je specifičnom u odnosu na većinu predmeta u opštem nastavnom programu. Ova preimućstva muzike imaju transfernu vrednost za svakodnevni, vanškolski život, što i jeste cilj obrazovnog procesa (relevantnost i primenljivost znanja). Umetnost je jedinstveni medijum u kome se razlike među ljudima smatraju prednostima — one su ogledalo originalnosti, jedinstvenog izraza, novih, kvalitetnih ideja i kreativnih rešenja i individu alnosti. Takav pristup treba razvijati i negovati kod učenika sa ciljem da mu nepoznato i različito budu izazovi otkrivanja. Na kognitivnom nivou, reč je o procesu na čijem kraju se nalazi sposobnost evaluacije (vrednovanja). Učenik stiče potrebno znanje, ume da analizira i logički povezuje (analitičko mišljenje), da izrazi svo je misli i razvija potencijal za formulisanje alternativnih, kreativnih rešenja (kreativno mišljenje). Faza evaluaci je nalazi se na kraju ovog procesa — kada je učenik u stanju da formu liše sopstveni sud i argumentovano ga odbrani (kritičko mišljenje).

Jedan od načina da se ovi stavovi ugrade u konkretni kontekst nastavnog procesa predmeta Muzička kultura u osnovnoj školi, predstavlja formulacija standarda. Standardi su izraženi precizno artikulisanim tvrdnjama o tome šta učenik treba da zna i ume u oblasti muzike po završetku osnovnog obrazovanja. Oni su nastali na osnovu važećeg nastavnog plana i programa kao zakonskog okvira. Standardi su formulisani za svaku od četiri oblasti:

1. Znanje i razumevanje
2. Slušanje muzike
3. Muzičko izvođenje
4. Muzičko stvaralaštvo


OBLASTI

Da bi učenik ovladao saznajnim i estetskim aspektom mu zičkog iskustva, neophodno je da nastavni plan pokriva četiri međusobno povezane oblasti, bez kojih nije mogu će kvalitetno upoznavanje sa muzikom. Znanje o muzici (na primer, o muzičkim elementima, instrumentima, žanrovima, folkloru) nije svrsishodno ukoliko učenik ne može to znanje da poveže sa zvukom ili muzičkim primerom i da razume ono što sluša. Tek tada se događa aktivna spoznaja muzike. Muzičko iskustvo nije potpuno bez čina izvođenja, te da bi učenik stekao potpuniuvid u fenomen muzike, on treba da bude u mogućnosti da izvodi muziku glasom ili na instrumentima iz sopstvenog okruženja. Muzika je proizvod stvaralačkog čina, koji je ogledalo procesa nastanka muzičkog dela; dakle, učenik treba, primenjujući svoje znanje, i racionalno i iskustveno da upozna ulogu muzičkog stvaraoca.

Četiri oblasti čine organsko jedinstvo, koje se mora ogledati u samom nastavnom procesu, bez obzira na tip nastavne jedinice. Kada se, na primer, obrađuju muzički elementi, učenici treba da znaju kako zvuči određena ritmička figura, kako treba da je izvedu, kao i da je primene u okviru stvaralačkog rada (na osnovu iskustva stečenog uvidom u estetski kontekst primene tog muzičkog elementa u različitim muzičkim delima). Ukoliko je, na primer, u pitanju muzički instrument, učenik treba, pored teorijskog znanja o tom instrumentu, da ga prepozna kada ga čuje, da ima izvođačko iskustvo proizvodnje tona koje odgovara tom tipuinstrumenta (na primer duvački, trzalački, udarački1) i uvid u njegove izražajne mogućnosti u okviru estetskog konteksta (na primer, komični, lirski karakter i slično), na osnovu čega bi mogao da ga koristi u okviru svog stvaralačkog rada.

Cilj nastave muzike u osnovnoj školi nije da obrazuje profesionalne muzičare, već da učeniku omogući da upozna sve vitalne dimenzije muzike i to kroz lično iskustvo, da bi mogao u potpunosti da razume i doživi muzičko delo i učestvu je u muzičkom događaju na način i u stepenu koji sam u budućnosti odabere. Upravo iz tog razloga su artikulisane navedene četiri oblasti. Pri tome, akcenat ni je na nji hovoj klasifikaci ji, već na načinima njihove među sobne povezanosti, na šta treba obratiti pažnju na svakom času muzičke kulture. Oblasti su artikulisane kroz odrednice ko je precizno definišu zahteve gradiva, uzimajući u obzir najniže, srednje i najviše vidove učeničkih postignuća (osnovni, srednji i napredni nivo).—

 
__________________

1 Iskustvo izvođenja se može ostvariti na najjednostavniji način: duvački instrument-sviranje "u list", udarački-sopstveno telo, trzalački–drombulje i slično, ukoliko uslovi za korišćenje klasičnih instrumenata u školi trenutno ne postoje.

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet MUZIČKA KULTURA | Beograd, 2010

Deo teksta preuzet sa: scribd
Sačuvana
Stranice: 1   Idi gore
  Štampaj  
 
Prebaci se na: