Najnovije poruke: Angelina
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
  Prikaži poruke
Stranice: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 »
2301  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Zehra Deović poslato: Mart 04, 2011, 01:20:43 am
*
Zehra Deović — singl 1964. | Jugoton EPY-3141

01. Zehra Deović — Tebi majko misli lete (I. Alajbegović Šerbo — N. Škrba)
02. Zehra Deović — Rumen cvijet (Zaim Imamović)
03. Zehra Deović — Aj, sinoć meni prođe ašiklija (narodna)
04. Zehra Deović — Hej, jedva čekam da se mrak navuče (J. Penava)
Zehra Deović — singl 1971. | bd SBK 0087

01. Zehra Deović — Voljela sam (D. Trkulja)
02. Zehra Deović — O, kako mi suze liju (D. Trkulja —  J. Penava)
2302  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Zehra Deović poslato: Mart 04, 2011, 01:20:29 am
*

S A D R Ž A J


1964. — Tebi majko misli lete  
1971. — Voljela sam
2303  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Ćazim Čolaković poslato: Mart 04, 2011, 01:19:13 am
*
Ćazim Čolaković — singl 1972. Diskoton | NDK F 5158

01. Ćazim Čolaković — Ti budi moja (D. Babić — R. Kovač)
02. Ćazim Čolaković — Ne tuguj druže (M. Božović — M. Baščarević)
Ćazim Čolaković - singl 1978. | Diskoton SN 0361

01. Ćazim Čolaković — Snežana (B. Bizetić — arr. B. Barjaktarević)
02. Ćazim Čolaković — Pomozi sam sebi (S. Balog — R. Vidic — B. Barjaktarević)
2304  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Ćazim Čolaković poslato: Mart 04, 2011, 01:18:53 am
*

S A D R Ž A J


1972. — Ti budi moja
1978. — Snežana
2305  MUZIČKA ČITAONICA / Ustanove u oblasti muzičke umetnosti / Muzička akademija u Beogradu poslato: Mart 04, 2011, 12:50:51 am
*

ISTORIJAT


Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, osnovan je kao Muzička akademija ukazom Ministarstva prosvete donetim 31. 3. 1937, a datumom početka rada smatra se 21. 11. 1937. kada je upriličena svečanost otvaranja i osvećenja. Utemeljenjem ove ustanove prvi put je u nacionalnim okvirima zaokružen sistem muzičkog školovanja. Dugotrajne rasprave, vodjene još od početka dvadesetih godina, o potrebi da se kadrovski potencijali uspešnih i priznatih beogradskih muzičkih škola udruže nisu dale plodove, i napokon su završene osnivanjem nove ustanove, Muzičke akademije, kao državne institucije najvišeg ranga i, uporedo s njom, Srednje muzičke škole.

Postavljanje osnove institucije povereno je stručnoj komisiji, koju su činili kompozitor i muzikolog Kosta Manojlović, potom prvi rektor Akademije, kompozitor i dirigent Stevan Hristić i violinista i kompozitor Petar Stojanović, dok je za administrativnog direktora postavljen kompozitor i dirigent Jovan Bandur. Oni su izradili nastavne planove i programe za studije na sedam odseka za kompoziciju i dirigovanje, solo pevanje, klavir, violinu, violončelo, pozorišnu umetnost i nastavnike muzike. Postavljen je nastavni kadar za osnovne predmete. U prvom kolegijumu bilo je devet nastavnika Akademije i devet Srednje škole, a početkom školske godine angažovano je još troje honorarnih nastavnika Akademije i šestoro Srednje škole. Klavir su predavali Ćiril Ličar, Emil Hajek i Jelica Krstić, na violini je pored Petra Stojanovića angažovana Marija Mihajlović, na violončelu Juro Tkalčić, nekadašnji prvi rektor zagrebačke Muzičke akademije, na solo pevanju Jelka Nikolić-Stamatović. Među honorarnim nastavnicima bili su Milenko Živković za harmoniju i Miodrag Vasiljević za intonaciju. Osnove pozorišnom odseku postavili su Momčilo Milošević, Raša Plaović, dr Vinko Vitezica i Milorad Vanlić, dok je Lujo Davičo predavao ritmičku gimnastiku po metodi Delakroza. Obezbeđeni su početni materijalni uslovi — zgrada, biblioteka i instrumenti. Posebno impresivan je podatak da je u prvoj godini rada Biblioteka raspolagala fondom od preko sedam hiljada publikacija prikupljenih donacijama. Među darodavcima bili su Francuska, Turska, Republika Estonija, Britanija, Kongresna biblioteka iz Vašingtona, moskovski Savez kompozitora, brojne ustanove iz cele Jugoslavije, a najznačajniji prilog dao je Briselski komitet sa 4902, kako je zabeleženo "pažljivo sakupljena i odabrana dela". Ujesen je upisana i prva generacija u kojoj je bilo trideset osam studenata. Istovremeno su srednju školu pohađala sto tri đaka na odsecima za teorijske predmete, solo pevanje, instrumente (klavir, violina, violončelo, kontrabas) i balet.

Prve godine rada Akademije obeležene su postepenim povećanjem broja studenata (83 u školskoj godini 1939/40) i nastavnika (27 u toj istoj godini), prvim javnim koncertima studenata, kao i jasnijim formiranjem fizionomije pojedinih odseka. No već na samom početku taj uzlet je prekinut Aprilski rat 1941. obustavio je nastavu. Prvih dvanaest diplomaca svoj završni ispit obavili su u već okupiranoj zemlji, sa značajnim zakašnjenjem zbog bombardovanja. Mada Akademija tokom ratnih godina formalno nije prekinula da radi, bilo je to vreme vegetiranja jer je zgrada bila oštećena bombardovanjem, pojedini nastavnici bili su u zarobljeništvu ili ih je proganjala okupatorska vlast, studenti su odvođeni na prisilni rad, nije bilo ogreva, vlastodršci su pokušavali da se mešaju u njen rad. Stoga je zadatak tadašnjih rektora Akademije, Petra Konjovića i, zatim, Stevana Hristića da organizuju minimum postojanja i aktivnosti — bio vrlo složen. Uslovi za rad su se neprekidno pogoršavali, tako da u školskoj 1943/1944. nijedan student nije diplomirao, a redovna nastava bila je onemogućena sve do marta 1945. godine, kada je u oslobođenom Beogradu, još pre završetka Drugog svetskog rata, obnovljena delatnost Akademije.

Posle 1945. godine, odlukom Povereništva prosvete, a po ugledu na tadašnji sovjetski sistem muzičkog školstva, izvršena je prva od mnogobrojnih reformi organizacione strukture Akademije (ukinuti su pozorišni i, privremeno, do 1946, nastavnički odsek), niži razredi srednje škole priključeni su Pripremnoj školi, a trajanje viših razreda produženo je na sedam godina. Državna Muzička akademija organizovala je nastavu na šest odseka kompozicija i dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti i harfa, duvački instrumenti i balet). Nastavnički kolegijum brojao je 57 članova. Na čelu akademije bio je Petar Konjović i posebni napori ulagani su u rešenje prostornih problema. Nova organizaciona struktura škole pokazala se nepodesnom te su 1948. godine, u dogovoru sa drugim srodnim institucijama u Jugoslaviji (u Zagrebu i Ljubljani), sačinjeni novi nastavni planovi, sa ponovnim razdvajanjem srednjeg (četvorogodišnjeg) i visokog obrazovanja (u trajanju od četiri i pet godina, u zavisnosti od odseka).

I nova organizacija muzičkog školovanja, sa specifičnim administrativnim jedinstvom srednje i visoke škole, međutim, nije odgovarala opštem školskom sistemu, u kojem je razdvajanje ovih stupnjeva jasno izvršeno. Zbog toga je 1955. godine ponovo došlo do promena: administrativno su razdvojene Srednja muzička škola Josip Slavenski i Muzička akademija, da bi se nedugo potom ova priključila asocijaciji drugih visokih umetničkih škola te je tako 1957. godine, u vreme kada je proslavljana dvadesetogodišnjica postojanja prvih visokih umetničkih škola, osnovana Umetnička akademija.

Zbog čestih organizacionih promena broj studenata je u prvim poratnim godinama dosta varirao (1946/1947. dostigao je 268, da bi 1948/1949. opao na 162). Mada se u rad Akademije uključio veliki broj novih nastavnika, osećao se nedostatak kadra u mnogim oblastima. Kao najznačajnije promene mogu se izdvojiti one koje se odnose na uvođenje pojedinih duvačkih instrumenata (1959. flaute, klarineta i fagota, od 1960/61 oboe i trube, od 1961/62 horne i trombona) u nastavni plan, jer su se do tada mogli izučavati samo u srednjim vojnim školama. Tako je i na Akademiji započela delatnost katedre za duvačke instrumente. Tih godina je bilo značajno i osnivanje katedre za istoriju muzike i muzički folklor (1948), čime u okrilju Akademije započinje izučavanje jugoslovenske i svetske muzičke istorije, a nov impuls dobijaju i istraživanja našeg bogatog folklornog nasleđa (posebno posle 1961. godine, kada se diferenciraju studije glavnih predmeta na istoriju muzike i muzički folklor, kao a i b grupa novog, sedmog odseka). Sa promenama statuta koje nastupaju zbog novog zakona o visokom školstvu iz 1963. otvorena je mogućnost izbora orgulja kao glavnog predmeta na klavirskom odseku i uveden je kontrabas.

Poslediplomske studije na Muzičkoj akademiji uvedene su prvi put 1957. godine i time je stvorena mogućnost da najbolji nastave usavršavanje sticanjem magisterijuma umetnosti i magisterijuma nauka. Razvoj se ogledao i u daljem povećanju broja nastavnika i studenata te u otvaranju novih odseka i odeljenja nastave I stepena u drugim gradovima (Novi Sad i Niš, 1962), čime su postavljeni temelji za razvoj visokog muzičkog školstva u drugim značajnim kulturnim centrima. Potrebe za kadrom bile su velike te su neko vreme postojali stepeni studija za više i visoko obrazovanje, kako bi brojni kandidati po završetku srednje škole brže ostvarili za poslove u prosveti traženi minimum dokvalifikacije. Stepenasta nastava je, na izričite zahteve studenata, ukinuta 1975. godine. Tokom pomenutih promena Akademija je 1973. godine promenila ime u Fakultet muzičke umetnosti, istovremeno sa drugim umetničkim školama, kao i njihovom asocijacijom, koja je dobila status samostalnog beogradskog Univerziteta umetnosti.

Nastava je tada na Fakultetu organizovana na osam odseka — za kompoziciju, dirigovanje, solo pevanje, klavir i harfu, gudačke instrumente, duvačke instrumente, istoriju muzike i muzički folklor (docnije muzikologiju i etnomuzikologiju), muzičku teoriju (docnije opštu muzičku pedagogiju). Vremenom je povečavan broj instrumenata koji se mogu studirati (otvaranjem klasa orgulja, gitare, čembala, udaraljki, kamerne muzike). Novi kvalitet studija duvačkih instrumenata ostvaren je uvođenjem mogućnosti za upoznavanje sa brojnim alternativnim na trećoj godini studija (pikolo-flautom, alt-flautom, Es-klarinetom, bas-klarinetom, engleskim rogom, kontrafagotom, alt-trombonom), dok je tuba uvedena kao glavni predmet. Na etnomuzikologiji je omogućeno studiranje orske narodne tradicije, a prikupljanje, čuvanje i istraživanje folklorne i umetničke tradicije u našoj zemlji preuzeo je fono-arhiv osnovan u sklopu Katedre za muzikologiju i etnomuzikologiju. Otvorene su takođe studije medijskih predmeta, kao fakultativnih u toku redovnih studija na drugim odsecima, ali i sa mogućnošću poslediplomske specijalizacije. Od 1985. godine na Fakultetu postoji mogućnost sticanja stepena doktora nauka iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije. Na katedri za kompoziciju nastava je osavremenjena otvaranjem elektronskog studija. Posebnu vrednost ima impozantan bibliotečki fond Fakulteta koji uključuje preko 110.000 naslova knjiga, časopisa, nota, ploča i diskova, što ovu biblioteku čini i danas najznačjnijom i največom muzičkom bibliotekom na ovim prostorima. U Kragujevcu je od 1998/1999. započelo rad istureno odeljenje Fakulteta, koje od 2002/2003. prerasta u samostalan Filološko-umetnički fakultet.

U radu Fakulteta vrlo važnu ulogu dobila je delatnost studentskih ansambala — simfonijskog orkestra i velikog hora, kao i niza kamernih, među kojima su najznačajniji Akademski ženski hor Collegium musicum (koji 2007. godine proslavlja 35 godina postojanja i uspešnog rada) i gudački kamerni orkestar koji je po svom osnivaču i prvom dirigentu poneo ime Dušana Skovrana (danas je to samostalni profesionalni ansambl izrastao iz studentskog orkestra). Zapažena je delatnost Kamerne opere. Tako pored nastavne, umetnička i, takođe, naučna aktivnost studenata i nastavnika čini bitan sastavni deo svakodnevnog rada, što posebno doprinosi poboljšanju kvaliteta studija i sve većoj društvenoj afirmaciji delatnosti Fakulteta, koja ima i svoju internacionalnu dimenziju, jer njegovi studenti sa uspehom učestvuju i dobijaju nagrade na vodećim svetskim umetničkim takmičenjima. Na Fakultetu deluju i Ansambl za novu muziku, osnovan 1992. i specijalizovan za izvođenje savremene muzike, posebno u okvirima međunarodne tribine kompozitora i, od 2004, samostalan profesionalni orkestar Camerata Serbica koji ostvaruje prestižne nastupe u saradnji sa vrhunskim svetskim dirigentima.

Za sedam decenija rada na Fakultetu su na osnovnim studijama diplomirala 4252 studenata, a diplome poslediplomskih studija ponelo je 639 magistara umetnosti ili nauka, dodeljeno je 66 specijalističkih diploma i promovisano 14 doktora nauka. Nastavnički kolegijum Fakulteta danas čini 180 nastavnika i saradnika.

Nastava na Fakultetu muzičke umetnosti organizovana je na jedanaest odseka: kompozicija, dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti (violina, viola, violončelo, kontrabas), duvački instrumenti (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon i tuba), muzikologija, opšta muzička pedagogija (nekadašnji odsek za muzičku teoriju, na kojem je u periodu od 1961. do 1985. diplomiralo dvesta sedamdeset devet studenata), poliinstrumentalni (čembalo, harfa, orgulje, gitara, udaraljke i harmonika, koja je izučavana na odeljenju u Kragujevcu), etnomuzikologija i, na diplomskim studijama i studijama trećeg stepena, kamerna muzika. Obuhvata 25 različitih sudijskih programa i organizuje se na svim nivoima studija — osnovnim, diplomskim i doktorskim u poljima umetnosti i i društveno-humanističkih nauka, a u oblastima muzika i izvođačke umetnosti i nauka o umetnostima.

Od 2006/2007. organizacija rada Fakulteta je prilagođenima standardima Bolonjske konvencije.


prof. dr Sonja Marinković | Fakultet muzičke umetnosti
2306  MUZIČKA ČITAONICA / Ustanove u oblasti muzičke umetnosti / Muzička akademija u Beogradu poslato: Mart 04, 2011, 12:50:05 am
**

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI


Muzička akademija u Beogradu osnovana je 1937. godine postavljanjem rektora i profesora Koste Manojlovića te profesora Stevana Hristića i Petra Stojanovića. Oni su pripremili organizacionu strukturu Akademije kao i Srednje muzicke skole koja je bila u istom administrativnom sastavu, i izvrsili izbor prvog nastavnickog kadra. Nastavni plan je obuhvatio odseke za kompoziciju i dirigovanje, solo-pevanje, klavir, gudacke instrumente, pozorisnu umetnost i odsek za nastavnike muzike. U toku daljeg 25-godisnjeg rada Muzicka akademija u Beogradu je pretrpela nekoliko reformi. Prvu, 1945. godine ukidanjem Srednje muzicke skole i uvodjenjem Pripremne skole sa pet godina trajanja i Akademije sa sedam godina; istom reformom ukinut je odsek za pozorisnu umetnost, a uveden odsek za duvacke instrumente. Sledecom reformom 1948. godine ponovo se ustanovljuje Akademija fakultetskog ranga sa cetiri (odnosno pet) godina studija i Srednja muzicka skola sa deset godina nizeg i srednjeg skolovanja; tada se otvara i novi odsek za istoriju i folklore. Skolske godine 1955—56 izvrseno je potpuno razgranicenje i osamostaljenje ova dva zavoda, a od 1957. Akademija, sa dekanom na celu nalazi se u sastavu Umetnicke akademije.

Prva generacija od trinaest diplomiranih studenata izašla je 1940—41, a do kraja 1961—62 diplomiralo je 640 studenata. Akademijom su upravljali rektori, odnosno dekani Kosta Manojlović (1937—39), Petar Konjović (1939-43 i 1945—47), Stevan Hristić (1943—44), Mihailo Vukdragović (1947—51), Milenko Živković (1951—60) i Predrag Milošević od 1960.
 

Stana Đ. Klajn

___________

LIT.: S. Đurić-Klajn, Dvadeset godina akademije u Beogradu, 1958.

[postavljeno 09.09.2007]
2307  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Ljubica Berak poslato: Mart 03, 2011, 11:53:40 pm
*
Ljubica Berak — singl 19XX. RTS & BEOGRAD DISK | EBK 0157

01. Ljubica Berak — Ti ćeš vidjet samo suze (Spasoje Betak — Hilmo Mujić — ar. S. Berak)
02. Ljubica Berak — Ne varaj me (Jovica PetkovićDušan Ristićar. J. Petković)
03. Ljubica Berak — Vrati se zbog sina (Spasoje Berak — Rade Vidić — ar. S. Berak)
04. Ljubica Berak — Uspomene bole (Ljubica Berak — Hilmo Mujić — ar. S. Berak)
Ljubica Berak — singl 19XX. | Diskoton SN 0198

01. Ljubica Berak — Il' me ljubi, ili odlazi (S. Berak — M. Ilić — S. Berak)
02. Ljubica Berak — Malo tražim, malo daj (Lj. Berak — M. Ilić — S. Berak)
2308  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Ljubica Berak poslato: Mart 03, 2011, 11:53:16 pm
*

S A D R Ž A J


19XX. — Ti ćeš vidjet samo suze
19XX. — Il' me ljubi, ili odlazi


Omoti Ljubice Berak neće biti postavljani kod srpskih izvođača.
2309  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Zaim Imamović poslato: Mart 03, 2011, 11:51:30 pm
*
Zaim Imamović — singl 1966. | Jugoton EPY 3240

01. Zaim Imamović — Sve behara i sve cvate (Zaim Imamović — Nikola Škrba)
02. Zaim Imamović — Kaži, Namko, otkud si (Jozo Penava)
03. Zaim Imamović — Srušila se kula (Zaim Imamović)
04. Zaim Imamović — Kaži, druže, bol i jad (Rade Jovanović)
Zaim Imamović — singl 19XX. | Jugoton EPY—3450

01. Zaim Imamović — O jeseni, tugo moja (Zaim Imamović — Nikola Škrba)
02. Zaim Imamović — Vratnik pjeva (Ismet Alajbegović — Nikola Škrba)
03. Zaim Imamović — Vraćam ti se, draga (Ismet Alajbegović — Nikola Škrba)
04. Zaim Imamović — Na đerđefu veze Fata (Zaim Imamović — Mile Bogunović)
Zaim Imamović — singl 25.07.1967. | RTB PGP EP 12010

01. Zaim Imamović — Azemina (Z. Imamović — S. Kafedžić)
02. Zaim Imamović — Zašto me ne voliš (B. KošaninR. Dubljević)
2310  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Zaim Imamović poslato: Mart 03, 2011, 11:51:08 pm
*

S A D R Ž A J


1966. — Sve behara i sve cvate
19XX. — O jeseni, tugo moja
1967. — Azemina

2311  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mersa Miljković poslato: Mart 03, 2011, 11:50:26 pm
*
Mersa Miljković — album 1981. | izdavač — SUZY | snimljeno i miksano u studiju "Jugoton"

01. Mersa Miljković — Bosno moja (narodna)
02. Mersa Miljković — U đul bašti (narodna)
03. Mersa Miljković — Da zna zora (narodna)
04. Mersa Miljković — Karanfil se na put sprema (narodna)
05. Mersa Miljković — Sinoć mi dragi dolazi (narodna)
06. Mersa Miljković — Oj, Safete, Sajo (D. Toković — V. Felker)
07. Mersa Miljković — Moj behare (narodna)
08. Mersa Miljković — Put putuje Latif aga (narodna)
09. Mersa Miljković — Ah, moj Aljo (narodna)
10. Mersa Miljković — Sejdefu majka buđaše (narodna)
11. Mersa Miljković — Zvijezda tjera mjeseca (narodna)
12. Mersa Miljković — Jorgovane, cvijeće plavo (J. Petkovic — V. Felker)
13. Mersa Miljković — Crven fesic (narodna)
2312  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mersa Miljković poslato: Mart 03, 2011, 11:50:07 pm
*
Mersa Miljković — singl 19XX. | DISKOS NDK

01. Mersa Miljković — Hej, godine mlade što su (braća SpasojevićMilutin Miailović)
02. Mersa Miljković — Požuri mi dragi sa terena (braća SpasojevićGradimir Jovanović)
2313  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mersa Miljković poslato: Mart 03, 2011, 11:49:47 pm
*
Mersa Miljković — singl 19XX. | DISKOS NDK 4617

01. Mersa Miljković — Bar nedeljom budi kući (R. i M. SpasojevićA. Savić)
02. Mersa Miljković — Neka, neka ljubavi (R. i M. SpasojevićT. Čolović)
2314  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mersa Miljković poslato: Mart 03, 2011, 11:49:26 pm
*
Meri Miljković — singl 19XX. | Diskos EDK 5398

01. Meri Miljković — Vero, Vero, Veronika  (Kolubarac)
02. Meri Miljković — Ja sam žena bez muža (Kolubarac)
03. Meri Miljković — Veronikino kolo (Barajevac)
2315  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mersa Miljković poslato: Mart 03, 2011, 11:49:09 pm
*
Mersa Miljković — 1978. | DISKOS NDK-4770

01. Mersa Miljković — Sinoć sam ti postavila zamku (Časlav Đoković — S. Garčević)
02. Mersa Miljković — Idi kud si pošao (Časlav Đoković)
2316  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mersa Miljković poslato: Mart 03, 2011, 11:49:04 pm
*

S A D R Ž A J


1978. — Sinoć sam ti postavila zamku
19XX. — Vero, Vero, Veronika
19XX. — Bar nedeljom budi kući
19XX. — Hej, godine mlade što su
1981. — Bosno moja br. 1
2317  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Azemina Grbić poslato: Mart 03, 2011, 11:47:00 pm
*
Azemina Grbić — singl 19xx. | PGP RTB S 10050

01. Azemina Grbić — Tužna priča (B. Jovanović)
02. Azemina Grbić — Lažni osmjeh (B. JovanovićZ. Đuđić)
Azemina Grbić — singl 19xx. | Diskos 4514

01. Azemina Grbić — Jajce grade (J. Petković)
02. Azemina Grbić — Bosno moja poharana (narodna ?)
Azemina Grbić — singl 19xx. | Diskos NDK 5124

01. Azemina Grbić — Volim te i ako ne smem (D. Ivanković — V. Gajić — D. Ivanković)
02. Azemina Grbić — Zašto me majko rodi bez sreće (D. Ivanković)
Azemina Grbić — singl 1971. | Diskos NDK 5084

01. Azemina Grbić — Zbog njega (D. Ivanković)
02. Azemina Grbić — Nek' te kletve moje stignu (D. Ivanković)
2318  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Azemina Grbić poslato: Mart 03, 2011, 11:46:44 pm
*

S A D R Ž A J


19xx. — Tužna priča
19xx. — Jajce grade
19xx. — Volim te i ako ne smem
1971. — Zbog njega
2319  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mehmedalija Hajrić poslato: Mart 03, 2011, 11:45:52 pm
*
Mehmedalija Hajrić — singl 1969. | Jugoton SY 1395


01. Mehmedalija Hajrić — Sve zbog tebe propiću se ja (Borivoje Marinković)
02. Mehmedalija Hajrić — Rastasmo se jer smo sami htjeli (Borivoje Marinković)
2320  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Mehmedalija Hajrić poslato: Mart 03, 2011, 11:45:33 pm
*

S A D R Ž A J


1969. — Sve zbog tebe propiću se ja  
2321  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Muharem Serbezovski poslato: Mart 03, 2011, 11:44:35 pm
*
Muharem Serbezovski — singl 1977. | RTB PGPS 10470

01. Muharem Serbezovski — Ramajana... (M. Serbezovski)
02. Muharem Serbezovski — Izdajico srca mog (N. Negovanović — R. Krupa)
2322  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Muharem Serbezovski poslato: Mart 03, 2011, 11:44:10 pm
*
Muharem Serbezovski — singl 1975. | RTB PGP SF 13 110

01. Muharem Serbezovski — Hajde svi da pevamo (M. Serbezovski)
02. Muharem Serbezovski — Jablani viti (M. Prokić — ar. R. Živković)
2323  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Muharem Serbezovski poslato: Mart 03, 2011, 11:43:49 pm
*
Muharem Serbezovski — singl 1971. ? | RTB PGP 11047

01. Muharem Serbezovski — Alisa ne idi (M. Serbezovski)
02. Muharem Serbezovski — Radmila, volim te ablani viti (M. Serbezovski)
03. Muharem Serbezovski — Crna mi je sudbina (M. Serbezovski)
04. Muharem Serbezovski — Sviraj mi, sviraj (M. Božović)
2324  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Muharem Serbezovski poslato: Mart 03, 2011, 11:43:28 pm
*
Muharem Serbezovski — singl 1970. | RTB PGP EP 16 222

01. Muharem Serbezovski — Još uvek te volim (A. Stepić — K. Petrovski — M. Nikolić)
02. Muharem Serbezovski — Dođi u godini jedan dan (A. Ozisik — K. Petrovski — M. Serbezovski)
03. Muharem Serbezovski — Tragična ljubav (O. Gencebay — K. Petrovski — M. Serbezovski)
04. Muharem Serbezovski — Vrati mi se voljena (M. Čun — K. Petrovski — M. Serbezovski)
2325  TRAGOM SRPSKE PESME / Omoti — pesme srpskih autora pevaju drugi narodi / Muharem Serbezovski poslato: Mart 03, 2011, 11:43:11 pm
*

S A D R Ž A J


1970. — Još uvek te volim  
1971. — Alisa, ne idi
1975. — Hajde svi da pevamo
1977. — Ramajana...

Stranice: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 »