Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Pesmarica I => Temu započeo: Angelina April 25, 2011, 02:30:06 pmNaslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 25, 2011, 02:30:06 pm
*

S A D R Ž A J


Preleteše ptice lastavice!
Popoj mi, slugo careva
Pobegulja
Pošla Vanka na vodu... *
Pošetala carica Milica
Poranio Jovančiću
Prelete soko
Povela je Jelka dva konja na vodu
Povela je Jelka
Prođoh kroz goru, ne znam kroz koju
Prođoh kroz goru
Posadiću zelen bor do bora / zapis Lj. Miljković
Posadiću zelen bor do bora
Petli poju, zora zabeljuje
Poranila Džilka bulka
Pileto mi peje... *
Puče puška... *
Planino, moja starino *
Petlovi pojev *
Pokraj, pokraj Ruške *
Pošla mi Milka za vodu *
Prepojalo mor pilence *
Pošla Rumena
Pojdo na dole, pojdo na gore *
Prođoh goru, prođoh drugu i treću
Pokraj Save badem drvo raste
Poslala me stara majka *
Poleće soko
Pevnula Jana...
Prela Mara zlato na vreteno
Pita nana što je suknja vrana
Pošla Trojanka na vodu
Pastirova pesma *
Pod bregom se jela razgranala *


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 25, 2011, 02:35:08 pm
*

PRELETEŠE PTICE LASTAVICE!1
narodna / ljubavna pesma
okolina Peći, Kosovo

Preleteše ptice lastavice,
Preleteše žalosti, moj dilber,
Aj, nigde ne padoše.

Al padoše devojci na đerđef,
Al padoše žalosti, moj dilber,
Aj, devojci na đerđef.

Ljuto kune, sirota devojka,
Ne cepajte žalosti, moj dilber,
Aj, platno izvezeno.

Vezla sam ga, tri godine dana,
Vezla sam ga, žalosti, moj dilber,
Aj, za moga dragana.

Nekadašnja svadbena pesma sa Kosova o devojci koja polako i mukotrpno priprema dar namenjen budućem životnom izabraniku.
Tri godine svakodnevno, uz brojna odricanja ona na đerđefu veze platno za budućeg supruga. U platno će vremenom utkati i vlastite devojačke želje, snove, čežnje... Umorne lastavice prekidaju dugi let sletevši devojci na đerđef. Uplašena da joj ptice ne pocepaju platno, devojka ih goni i jada se!


1 CD: Teofilovići "Čuvari sna"

YouTube: Mara Đorđević — Preleteše ptice lastavice (https://www.youtube.com/watch?v=OqS9CPOVHvQ)
YouTube: Braća Tefilovići — Preleteše ptice lastavice (https://www.youtube.com/watch?v=lFaFNIPCscg)
YouTube: Sonja Perišić — Preleteše ptice lastavice (http://www.youtube.com/watch?v=-UTBrEbUJpU) & Bora Dugić Live


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 25, 2011, 02:41:08 pm
*

POPOJ MI SLUGO CAREVA1

Popoj mi, slugo careva,
Popoj mi, slugo careva.

Ne mogu, care, ne mogu,
TeŠka je tuga na mene.

Devet sam kula sagradil,
Nijednu nes'm dogradil.

1 CD: Teofilovići "Sabazorski vetrovi" / snimano, 14. maj, 2001. godine / Banski Dvor — Banja Luka

YouTube: Pavle Aksentijević — Popoj mi, slugo careva (http://www.youtube.com/watch?v=PfkaB_mmh-s)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 30, 2011, 04:32:47 pm
*

POBEGULJA1
narodna

Na portu seđaše
to Zone Zamfirče
tu se spaciruje
Manulac Bankirče

Zdravo živo Zone
šta ti rade doma
Zdravo živo Zone
šta ti rade doma

Zdravo su mi doma
serbez si živju
tetke mi u sobu
često nagviruju

Doma li si Zone
vazdan me piuju,
Doma li si Zone
vazdan me pituju

1 CD: Biljana Krstić "Zona Zamfirova"

YouTube: Vojin Cetković — Pobegulja (http://www.youtube.com/watch?v=ayK9S-toNHk)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Maj 26, 2011, 02:51:14 pm
**

POŠLA VANKA NA VODU...1) 1

Pošla Vanka na vodu,
I po njuma bećari,
I po njuma bećari.
Vas gidelam,
Ajde, de,
Sas gidelam.
Da ti zboram dva zbora,
Dori da ti izgoram,  
Za to tvoje prstenče,
Vas gidelam,
Ajde, de,
Sas gidelam.


POŠLA VANKA NA VODA2

Pošla Vanka na voda,
a po njuma bećari,
a po njuma bećari.
Sas gidelam, ajde, de, sas gidelam...

Stani, Vanka, zastani,
da ti zboram dva zbora,
da ti zboram dva zbora...
Sas gidelam, ajde de, sas gidelam...

Uhvati go za ruka,
iskrsi go, prstence,
iskrsi go, prstence...
Sas gidelam, ajde de, sas gidelam...

___________

1) P. J. Krstić: Pesme iz Koštane

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926
2 1000 najlepših pesama i romansi | Skupio i priredio Romčević Goran | Beograd, 1997.

YouTube: Divna Đoković — Pošla Vanka na vodu
YouTube: Danica Obrenić — Pošla Vanka na vodu (https://www.youtube.com/watch?v=wgj13--ESIE)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Maj 26, 2011, 02:54:50 pm
*

POŠETALA CARICA MILICA1

Pošetala carica Milica
Ispod grada, bijela Kruševca.
S njom šetaju dobre, mile ćeri:
Vukosava i lijepa Mara.

Susrete ih Vladeta vojvoda;
Vladeta je konja oznojio
I u belu penu pretvorio.

Pita njega carica Milica:
— Slugo naša, Vladeta vojvodo,
Zar izdade cara na Kosovu?!


CARICA MILICA I VLADETA VOJVODA2

Pošetala carica Milica
Ispod grada bijela Kruševca
S njome šeću dvije mile kćeri:
Vukosava i lijepa Mara;
K njima jezdi Vladeta vojvoda
Na doratu na konju dobrome;
Vladeta je konja oznojio
I u b'jelu pjenu obukao.
Pita njega carica Milica:
...

1 Po pevanju Predraga Gojkovića
2 Epska narodna pesma iz ciklusa kosovskih pesama


YouTube: Predrag Gojković Cune — Pošetala carica Milica (https://www.youtube.com/watch?v=mOQhzUrzK9M)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Maj 26, 2011, 02:57:38 pm
**

POSADIĆU ZELEN BOR DO BORA1
narodna / zapis Ljubinko Miljković
Mačva

Posadiću zelen bor do bora,

PRIPEV: Kaur kade, samo sade
Đinđer-Maro, samo malo!
Ej! Đinđer-Maro!
 
Od mog' šora, do lolina dvora.
PRIPEV

Kad moj lola meni pođe kradom,
PRIPEV

Neka ide sve borovim 'ladom!
PRIPEV

Kad zapevam gora odgovara:
PRIPEV

Koja l' moga Mila zagovara?
PRIPEV

Dala bi' joj jedan šećer plavi,
PRIPEV

Da se ona mog' Mila odkani.
PRIPEV


POSADIĆU ZELEN BOR DO BORA

Posadiću zelen bor do bora
Posadiću zelen bor do bora
PRIPEV: Kaur kade, samo sade
Đinđer-Maro, samo malo!
Ej! Đinđer-Maro!
 
Od mog' šora, do lolina dvora
Od mog' šora, do lolina dvora
PRIPEV

Kad moj lola meni pođe kradom
Kad moj lola meni pođe kradom
PRIPEV

Neka ide sve borovim 'ladom
Neka ide sve borovim 'ladom  
PRIPEV

Sedila sam do jedan'est sati
Sedila sam do jedan'est sati
PRIPEV

S tuđom lolom pa se ne isplati
S tuđom lolom pa se ne isplati
PRIPEV

1 Muzička tradicija Srbije II MAČVA | Ljubinko Miljković | str. 373. pod brojem 105.
Pevale: Radojka Mihajlović, Milosava i Ilinka Jezdimirović i Ševa Gagić. selo Salaš Crnobarski

YouTube: Jasna Kočijašević — Posadiću zelen bor do bora (https://www.youtube.com/watch?v=-G9Nn6yoPpA)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Maj 26, 2011, 03:06:07 pm
*

PORANIO JOVANČIĆU

Poranio Jovančiću,
Jovančiću, dilberčiću
u srmali jelečiću,
a na konju alačiću.
"Oću reći na vrančiću,
"oću reći na vrančiću.

Poranio prvo jutro,
prvo jutro, prvom stazom,
a na stazi stara baba,
okrete je, pogleda je,
pogleda je, ostavi je,
ode kući pevajući,
osta baba plakajući.

Poranio drugo jutro,
drugo jutro, drugom stazom
a na stazi mlada moma,
okrete je, pogleda je,
pogleda je, poljubi je,
ode kući pevajući
i povede mladu momu.

YouTube: Branislav Simović — Jeleno, momo & Poranio Jovančiću (https://www.youtube.com/watch?v=rrss1RBdWMw)  
YouTube: Predrag Gojković Cune — Pošetale devojčice & Poranio Jovančiću


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Novembar 24, 2011, 01:22:06 am
**

PROĐOH KROZ GORU, NE ZNAM KROZ KOJU
svadbena pesma / Užice

Prođoh kroz goru, ne znam kroz koju
sretoh devojku, ne znam, čija je, more dušo,
sretoh devojku, ne znam, ej, čija je!

Prođoh kroz goru, ne znam kroz koju,
sretoh devojku, ne znam čija je,
stah joj na nogu, ne znam na koju,
vrisnu devojka, ne znam šta joj je!


PROĐOH KROZ GORU

Prođoh kroz goru, ne znam kroz koju
Pođoh na vodu, ne znam na koju

Sretoh devojku, ne znam čija je
Sretoh devojku, ne znam, čija je

Pitam čija si, nešće da ga kaže
Ja sam djevojka, neznana roda

Ti si djevojka, ruža rumena
A ja sam momak, ružin pupoljak

YouTube: Sonja Perišić — Pođoh kroz goru (https://www.youtube.com/watch?v=CaEvg_rOu68)
YouTube: Mirko Rondović — Pođoh u goru, ne znam u koju (http://www.youtube.com/watch?v=04XX6qak0jw)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Decembar 15, 2011, 11:36:16 pm
*

PRELETE SOKO1

Prelete soko, mori, planine,
pred noć mi pade, nano, u gradine.
Moju je pesmu pevao
i moju igru, mori, igrao.
Devojke oro igraše,
sokolu krila, mori, skršiše.

E, majko, puštaj me
da vidam rane mome sokolu,
da zapevam nišku pesmu pred zoru!
Lele, majko, bre, lele, puštaj me
da vidam rane mome sokolu,
da zapevam nišku pesmu pred zoru.

1 CD: Etno grupa "Trag"

YouTube: Etno grupa "Trag" — Prelete soko (https://www.youtube.com/watch?v=jPIlkkNIRHE)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Decembar 15, 2011, 11:56:56 pm
**

PETLI POJU, ZORA ZABELJUJE
svadbena-ljubavna pesma / Srbija

Petli poju, zora zabeljuje,
draga dragom često poručuje:
— Drago moje, na daleko li si.
Da ti pošljem zelenu jabuku,
istrunuće dok do tebe dođe;
da ti pošljem vezena jagluka,
potamneće dok do tebe dođe;
da ti pošljem cveća iz gradine,
uvenuće, tebi doći neće!
— Bolje meni bez poklona dođi!


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Decembar 16, 2011, 01:30:55 am
*

PORANILA DŽILKA BULKA

Poranila Džilka bulka
Poranila Džilka
Rano u nedelju
Rano u nedelju
 
Poranila Džilka bulka
Poranila Džilka
Vodu da zaiti
Vodu da zaiti

Bre, dajte mi, žene, mori
Bre, dajte mi, žene
Vodu da zaitim
Vodu da zaitim.
 
Najposle si došla, Džilke
Najposle si došla
Najposle ćeš ideš
Mlada Turkinjo

YouTube: Danica Obrenić — Poranila Džilka bulka (http://www.youtube.com/watch?v=_2hQpCfdWjM)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 04:39:37 am
**

PILETO MI PEJE...1) 1

Pileto mi peje, na pat ke odam,
Na pat ke odam, tuđa tuđina,
Tugo, pusta tuđina!
Da li ke me žališ, mlada mladinjo,
Da li ke me plačeš kako ja tebe.
Tugo, jandam za tebe!
Ke te žalim, dragi, ke plačam mladi,
Koga ja te nemam tebe kraj mene,
Tugo, sedi kraj mene!
Tri godine šetav, vila e te gledav,
Kako tebe lično nigde ne najdov,
Tugo, tebe ne najdov!
Ej, ti ga odiš v naše gradinče,
V naše gradinče kraj cvećinjata,
Tugo, pri buljbuljčina!
Tamo mije dvama ke se stanime,
Usta so usta ke se cuneme,
Tugo, pa da umreme!

_________

1) Vlad. R. Đorđević: Srp. Nar Melodije. sv. VI

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 05:01:30 am
**

PUČE PUŠKA...1) 1

Puče puška iz gore zelene
Te udari Ranču boljubašu.
Ranča pade emtijo govori:
Nosete me u nova gradina,
Sa pušće mi groba iskopajte,
Sa kremenje groba poravnite,
Pri glavu mi češmu napravite,
Pri nođe mi cveće nasadite,
Star da mine, vodu da si pine,
Mlad da mine, cveće da nabere.

_________

1) Vlad. R. Đorđević: Srp. Nar Melodije, sv. VII

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 08:53:23 pm
**

PLANINO, MOJA STARINO1

Planino, moja starino,
Planino, moja starino.

Po teb' sam često hodio,
Komitske čete vodio.

Mnoge sam majke cvelio,
Najviše majku Stojana.

Ubih joj sina Stojana,
Joj, sina more, jedina.

1 Žarko Petrović "Pesme koje večno žive" / prvo izdanje 1987.

YouTube: Pavle Aksentijević — Starino, stara planino (http://www.youtube.com/watch?v=w2eccewO-Bo)
YouTube: Raša Pavlović — Planino stara, đedijo (Planino, moja starino) (https://www.youtube.com/watch?v=H7J-6p2hV0o)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 11, 2012, 01:05:01 am
**

PETLOVI POJEV1

Petlovi mori pojev,
Morava dz'mni,
Puštaj me, zlato moje
Da idem.

"Al' toj su mori, petlovi,
Petlovi l'žovi,
Legaj mi, zlato moje
Kraj mene."

1 CD: Biljana Krstić "Zona Zamfirova & Bistrik (Izvorište)"

d'zmni — glagol koji opisuje izmaglicu koja se javlja iznad reke u svitanje. Traje tek toliko koliko je potrebno da dan zarudi iz mraka. [Milja Lukić]

Staniša Stošić, poznat po maestralnom izvođenju pesama "Lela Vranjanka" i "Simbil cveće", ogorčen je što je Madam Piano obradila "Petlovi, more, pojev", koju je on zapisao još kao student Učiteljske škole u Vranju.
— Gospođa Klavir je pokušala da od ove pesme napravi neki moderni etno-džez, čime je u potpunosti narušila originalnu muzičku strukturu. Još više me je razočarala što me nije pozvala i pitala za dozvolu da je obradi — rezigniran je Stošić.

YouTube: Staniša Stošić — Petlovi pojev (https://www.youtube.com/watch?v=C-YgBhuM-vY)
YouTube: Biljana Krstić — Petlovi pojev (http://www.youtube.com/watch?v=c8Ic5THmpy0)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 11, 2012, 01:13:31 am
**

POKRAJ, POKRAJ RUŠKE

"Pokraj, pokraj, Ruške, nemoj se udaviš,
Nemoj se udaviš u mutnu Moravu!
Nemoj se udaviš u mutnu Moravu,
U mutnu Moravu, u studenu vodu!"

"Što je tebe briga za moje davenje.
Što je tebe briga za moje davenje?"
"Briga me je, briga za tuj rusu kosu,
Kad sam bećar bija ja sam gu mrsija.

Briga mi je, briga za tuj ravnu snagu,
Briga me je, briga, za tuj ravnu snagu.
Kad sam bećar bija ja sam gu kršija,
kad sam bećar bija ja sam gu kršija.

Briga me je, briga za toj belo lice,
Briga me je, briga za toj belo lice.
Kad sam bećar bija ja sam ga ljubija,
kad sam bećar bija ja sam ga ljubija."

YouTube: Staniša Stošić — Pokraj, pokraj Ruške (https://www.youtube.com/watch?v=Tkok4SLk8Ns)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 12, 2012, 01:18:24 am
**

POŠLA MILKA ZA VODU

Pošla mi Milka za vodu,
Pošla mi Milka za vodu,
Pošla mi Milka, pošla mi Milka
Za vodu, ajde, za vodu!
  
S's dve-tri stomne u ruke,
S's dve-tri stomne u ruke,
I s dva ibrika, i s dva ibrika
Srebrna, ajde, srebrna.
  
Pos'pna Milku kupina,
Pos'pna Milku kupina,
Pos'pna Milku, pos'pna Milku
Kupina, ajde, kupina.
  
Iskrši Milka dve stomne,
Iskrši Milka dve stomne
I dva ibrika, i dva ibrika
Srebrna, ajde, srebrna.
  
"Ćuti mi, Milka, ne plači,
Ćuti mi, Milka, ne plači,
Ćuti mi, Milka, ćuti mi, Milka,
Ne plači, ajde, ne plači.
  
Ja će ti kupim dve stomne,
Ja će ti kupim dve stomne
I dva ibrika, i dva ibrika
Srebrna, ajde, srebrna."
  
YouTube: Jordan Nikolić — Pošla mi Milka za vodu (https://www.youtube.com/watch?v=VxNbP7_DwCc)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 12, 2012, 01:19:40 am
**

PREPOJALO MOR PILENCE1

Prepojalo mor pilence,
Prepojalo mor pilence
Na vratima dilber Jova,
Na vratima dilber Jova.

Dilber Jovi poručuje,
Dilber Jovi poručuje:
"Ustaj, ustaj, dilber Jovo,
Ustaj, ustaj, dilber Jovo.

Draga ti se isprosila,
Draga ti se isprosila,
Drugo drago sevdisala,
Drugo drago sevdisala!"

1 Antologija srpske narodne poezije | PESME SA KOSOVA I METOHIJE | Sakupio i priredio Ljubiša Pavković

YouTube: Jordan Nikolić — Prepojalo mor' pilence
YouTube: Mara Đorđević — Prepojalo mor' pilence (https://www.youtube.com/watch?v=1TVJopQ2j2c)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 19, 2012, 10:26:14 pm
*

POŠLA RUMENA

Pošla Rumena, nano, rano na voda,
Of, lele, lele, rano na voda.
 
Rano na voda, nano, po ladovina,
Of, lele, lele, po ladovina.
 
Po ladovina, nano, po mesečina,
Of lele, lele, po mesečina.
 
Vodu da vadi, nano, grlo da ladi,
Of lele, lele, grlo da ladi.
 
Vodu da lije, nano, lice da mije,
Of lele, lele, lice da mije.

YouTube: Marija Grozdanović — Pošla Rumena (http://www.youtube.com/watch?v=rJ-EAk-BZQU)
YouTube: Dušica Stefanović Bilkić — Pošla Rumena (https://www.youtube.com/watch?v=AkC5g2hZZyM)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Januar 19, 2012, 11:05:44 pm
**

POJDO NA DOLE,
POJDO NA GORE1

Pojdo na gore,
Pojdo na dole,
Kako tebe
Nigde ne najdo. 3x

Daj da umrem
Da ne gledam
Tvoje belo lice
Drugi kako ljubi! 3x

1 Ivo Cenerić:  NARODNE PESME iz istočne i južne Srbije | Beograd, 1974.

YouTube: Branislav Tošić — Pojdo' na gore, pojdo' na dole (https://www.youtube.com/watch?v=gsKTT1xmckQ)
YouTube: Miodrag Bogdanović — Pojdo na gore (https://www.youtube.com/watch?v=n8zPMQ8IPMU)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Maj 02, 2012, 11:36:01 pm
*

PROĐOH GORU, PROĐOH DRUGU I TREĆU...

Prođoh goru, prođoh drugu i treću,
Kada dođoh u četvrtu borovu,
Al u gori zelen bore listao,
I pod borom posteljica mekana,
Na postelji moja draga zaspala.
Ne mogoh je od žalosti buditi
Nit je mogoh od radosti ljubiti,
Već se počeh lišćem bogu moliti.

Daj mi bože vihar vjetar od mora
Da odvije jedan listak od bora
Da on padne mojoj dragoj na lice.
Bog mi dade vihar vjetar od mora
Te otpade jedan listak od bora
I on pade mojoj dragoj na lice,
Probudi se mila moja izn’nada.

Ljubismo se grlismo se do zore
Nit je znala moja majka ni njena
Osim jedno vedro nebo nad nama
I mekana posteljica pod nama.

"Kao što je devojačka kletva najljubavnija molitva, čarka il' čara, preteruje, ali se na kraju pretvara u blagoslov, tako i devojačka pretnja, devojačka osveta, razmahuje rukama koje se polako ali nezadrživo savijaju u zagrljaj. To je već posebni vid ljubavne pesme. Naizgled naopak, počinje osvetom i pretvara se u ljubav. Preti kavgom, pokvarom, a vodi pravo na venčanje."

YouTube: Raša Pavlović — Prođoh goru, prođoh drugu i treću


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Septembar 23, 2012, 06:56:03 pm
*

POKRAJ SAVE BADEM DRVO RASTE1

Pokraj Save badem drvo raste;
na drvetu slatka nano,
od zlata ljuljačka

Tu se ljulja i staro i mlado.
Dođe reda slatka nano,
na dragana moga.

Zaljulja se i dva i tri puta,
prekide se slatka nano,
od zlata ljuljačka.

Pade dragi u zelenu travu
a fesić mu slatka nano,
u duboku Savu.

1 Tekst po pevanju Gordane Stojićević

YouTube: Dušan Nikolić — Pokraj Save badem drvo raste (http://www.youtube.com/watch?v=wgSP8SNrVKM)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Decembar 05, 2012, 11:34:57 am
**

POSLALA ME STARA MAJKA

Poslala me stara majka u bostano,
Fanalo me mlado momče za fustano.
On tegli, ja teglim fustan da trgnem
vido ne vido lego' pa dado': đerdan, berdan!

Poslala me stara majka na čukuro,
Fanalo me mlado momče na učkuro.
On tegli, ja teglim učkur da trgnem
Vido ne vido, lego' pa dado': đerdan, berdan!

Stanislav Binički Srpske narodne pesme sedam pesama iz zbirke: "Mijatovke" za jedan glas uz pratnju glasovira
Izdanje knjižare Gece Kona Beograd


YouTube: Mijat Mijatović — Poslala me stara majka (http://www.youtube.com/watch?v=JFyh5yuypZ4)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 20, 2013, 03:28:22 am
*

POLEĆE SOKO

Poleće soko sa vite jele,
spustio krila do crne zemlje.

Poleće soko i nisko pade,
žalosno pismo đevojci dade.

Đevojko moja, raspleti kose,
mrtvog ti dragog kroz selo nose.

Neka ga, neka, neka ga nose;
dosta je tuđe mrsio kose.

YouTube: Zoran Kalezić — Poleće soko (http://www.youtube.com/watch?v=N8PLJhJohzE)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 25, 2013, 02:23:54 am
**

PEVNULA JANA...1

Pevnula Jana
v Gabrovo,
Ono se čulo
v ćustendil
Bre, bre, bre,
i haj, haj!
Aferim Jane,
mašala,
kol'ko si grlo imala


PEVNULA JANA POD VIDIN2

Pevnula Jana
pod Vidin,
čulo se čak
u ćustendil!
Bre, bre, bre,
i haj, haj!
Aferim Jane,
mašala,
ala si grlo imala!

Igralo kolo  
pod Vidin,
treslo se čak
u ćustendil!
Bre, bre, bre,
i haj, haj!
Aferim Jano,
mašala,
ala si kolo igrala!

1 St. Binički, SRPSKE NARODNE PESME sedam pesama iz zbirke: "Mijatovke" za jedan glas uz pratnju glasovira.
2 Po pevanju Miodraga Popovića


YouTube: Miodrag Popović — Pevnula Jana pod Vidin (https://www.youtube.com/watch?v=pOIb6GX2qyY)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 28, 2013, 04:05:10 pm
*

PRELA MARA ZLATO NA VRETENO

Prela Mara, prela Mara
Zlato na vreteno, zlato na vreteno.

Presličica zveketala,
Puna bisera, puna bisera.

Na nju prela Lepa Mara
Svu noć vesela, svu noć vesela.

Nije Mari, nije Mari
Pređa dodijala, pređa dodijala.

Isprela je svom draganu
Belu košulju, belu košulju.

Isplela mu svilen jagluk
Dragom uz pojas, dragom uz pojas.


PRELA MARA

Prela Mara, prela Mara,
Zlato na vreteno, zlato na vreteno.
Nije Mari, nije Mari,
Pređca dodijala, pređca dodijala.
Presličica zveketala puna bisera,
Puna bisera, puna bisera.
Na nju prela lepa Mara,
Svu noć vesela, svu noć vesela,
Svu noć vesela.

Već je Mari, već je Mari
Žeđca dodijala, žeđca dodijala.
Pa se diže, pa se diže,
Na izvor na vodu, na izvor na vodu.
Naprela je svom draganu belu košulju,
Belu košulju, belu košulju,
Isplela mu svilen jagluk
Dragom uz pojas, dragom uz pojas.
Dragom uz pojas.

YouTube: Radmila Dimić i NO Carevac — Prela Mara, zlato na vreteno (https://www.youtube.com/watch?v=Pm5hBqrY7WE)
YouTube: Ivanka Stefanović — Prela Mara (http://www.youtube.com/watch?v=wZ36muTSpKY)
YouTube: Mirjana Pavković — Prela Mara (http://www.youtube.com/watch?v=PWoGhfq2LwY)  


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 28, 2013, 08:48:56 pm
*

PITA NANA ŠTO JE SUKNJA VRANA

Pita nana, pita nana
Što je suknja vrana,
Što je suknja vrana.
 
Suknja vrana, suknja vrana
Žali svog dragana,
Žali svog dragana.
 
Moj dragane, moj dragane,
Bole li te rane,
Bole li te rane?
 
Da ne bole, da ne bole
Ne b' se rane zvale,
Ne b' se rane zvale.

YouTube: Vuka Šeherović — Pita nana što je suknja vrana (http://www.youtube.com/watch?v=IrtVRl4-mzs)
YouTube: Gordana Kojadinović — Pita nana što je suknja vrana (http://www.youtube.com/watch?v=2vcl_LzOmNU)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 30, 2013, 02:31:16 am
**

POŠLA TROJANKA NA VODU1

Pošla je, pošla je, lele, le, lele, lele
Pošla Trojanka na vodu
Pošla Trojanka na vodu, lele, le, lele, lele  
Na vodu, na vodu,
Na Jeremište.

Susrete, susrete, lele, le, lele, lele
Susrete mlado momčence.
"Stani mi, stani mi, lele, le, lele, lele
Stani mi lutko batina!"
Stani mi lutko batina!"

"Ne smejem, ne smejem, lele, le, lele, lele,
Ne smejem, bata da stanem.
Tata je, tata je, lele, le, lele, lele,
Tata je mnogo nervozan.

Pa ima, pa ima, lele, le, lele, lele,
Pa ima, bate, levorver,
Pa će me, pa će me, lele, le, lele, lele,
Pa će me, bate, ubije.

1 Romčević Goran | 1000 Najlepših pesama i romansi | FIN&EK, Beograd, 1997

YouTube: Vasilija Radojčić — Pošla Trojanka na vodu (http://www.youtube.com/watch?v=tEr__ASiAZc)
YouTube: Dušica Bilkić Stefanović — Pošla Trojanka na vodu (http://www.youtube.com/watch?v=xZLK2zd68Z8)
YouTube: Izvorinka Milošević — Pošla Trojanka na vodu (http://www.youtube.com/watch?v=GeQMQQygmQA)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina April 30, 2013, 02:58:10 am
*

POKRAJ PUTA RODILA JABUKA
M. Božović — xxx — M. Božović

Pokraj puta rodila jabuka
rodila je biserom i zlatom
siv je soko krila umorio
gledajući u goru zelenu
siv joj soko grane polomio
gledajući u goru zelenu
 
Gledajući u goru zelenu
gde dva brata lova lovijaju
ulovili srnu i košutu
ulovili pod prsten devojku
ulovili srnu i košutu
ulovili pod prsten devojku
 
Mlađi bratac starijem govori
hajde, brate lova da delimo
tebi brate srna i košuta
meni brate pod prsten devojka
tebi brate srna i košuta
meni brate pod prsten devojka


YouTube: Aleksandar Edi Medošević — Pokraj puta rodila jabuka
YouTube: Zoran Lazarević — Pokraj puta rodila jabuka (http://www.youtube.com/watch?v=tmp0DK9Q-6E)
YouTube: Saša i Dejan Matić — Pokraj puta rodila jabuka (https://www.youtube.com/watch?v=gP7cDc1AvHY)
YouTube: Biljana Prokić — Pokraj puta rodila jabuka (https://www.youtube.com/watch?v=j4r4aJL_Rpg)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Septembar 30, 2014, 12:49:56 am
**

PASTIROVA PESMA
Muzika: I. Bajić

Zelena gora iznad izvora
A oko stada cvetna livada.
Jezero se srebrni sred livade divne.
Kad ga gledam srce mi u grudima živne.


Eno i staze, kud vile slaze,
Kud kolo vode, kraj ove vode,
Ah tom istom stazicom,
Lane moje šeće,
Kad god čuje frulicu,
Tuda bere cveće.

1 S PESMOM KROZ VOJVODINU (sto narodnih pesama) Prikupio i zabeležio Milenko Parabućski, Novi Sad 1953.
Izdavačko preduzeće Brastvo-Jedinstvo


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Mart 09, 2017, 02:31:48 am
**

POD BREGOM SE JELA RAZGRANALA1

Pod bregom se jela razgranala, jela razgranala,
Pokraj jele lipa procvetala, lipa procvetala,
A pod lipom zaspala devojka, zaspala devojka,
Pod glavom joj snopak deteline, snopak deteline...

1 "Iz starog albuma", priredio Ivo Cenerić, Muzičko izdavačko preduzeće, Knjaževac

YouTube: Braća Kapugi — Pod bregom se jela razgranala  (https://www.youtube.com/watch?v=tCahKLL_78k) 1942.
YouTube: Dragan Krkić — Pod bregom se jela razgranala (https://www.youtube.com/watch?v=v2ysOtfNTZw)
YouTube: Jelena Tomašević — Pod bregom (https://www.youtube.com/watch?v=4o768IsSJSQ)


Naslov: Pesmarica I — P
Poruka od: Angelina Novembar 08, 2017, 04:05:32 am
**

POVELA JE JELKA DVA KONJA NA VODU
svadbena pesma / Srbija

Povela je Jelka dva konja na vodu,
jedno(g) vojnovoga, drugo(g) bratnjevoga,
vojnovoga konja bistrom vodom poji,
bratnjevoga konja mutnom vodom poji.

Gledala je majka s visoka čardaka,
gledala je majka, pa je govorila:
"Zašto tako, Jelko, zašto tako, ćerko,
vojnovoga konja bistrom vodom pojiš,
bratnjevoga konja mutnom vodom pojiš?"


POVELA JE JELKA

Povela je Jelka dva konja na vodu
Jednog bratovoga, drugog vojnovoga.

Bratovoga konja mutnom vodom poji
Vojnovoga konja bistrom vodom poji.

Pitale je druške: "Šta to radiš Jelke?
Šta to radiš Jelke, Jelke krivodelke?

Bratovoga konja mutnom vodom pojiš,
Vojnovoga konja mutnom vodom pojiš?

"Nisam mu ja kriva, sam je zagazio,
sam je zagazio, vodu zamutio."

YouTube: Danka Stoiljković — Povela je Jelka  (https://www.youtube.com/watch?v=WGwWTKPlv7s)
YouTube: Ljuba Nedeljković — Povela je Jelka  (http://www.youtube.com/watch?v=hYqMSSItTsg)