Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Pesmarica I => Temu započeo: Angelina April 15, 2011, 04:04:27 pmNaslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 04:04:27 pm
*

S A D R Ž A J  


Razgrana se... / Razgranala grana jorgovana / Lepa Julijana *
Rod rodila kruška ranka
Raslo mi je badem drvo
Razbole se belo Done... *
Razbole se Lenče, jedno u majke *
Ravno polje, žao mi je na te
Rosna livada
Rano ti Rada poranila, male
Rasti, rasti moj zeleni bore
Rasla mi je titra i nerandža


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 04:06:50 pm
**

RAZGRANA SE...1) 1

Razgrana se grana jergovana,
razgrana se grana jergovana,
of, neka, neka neka grana jergovana.


Razgrana se (odvila se) grana jergovana
Pod njom sedi lepa Julijana.
Pred njome je đerđef od merdžana
Na đerđefu Sarajevsko platno;
U ruci joj igla od biljura,
A u igli Vodeničko zlato:
Puni zlato po bijelu platnu.
Pitale je njene drugarice:
"Oj, Boga ti, lepa Julijana!
Otkud tebi đerđef od merdžana?


RAZGRANALA GRANA JORGOVANA2

Razgranala grana jorgovana.
Oj, lane Milane, grana jorgovana.

Pod nju sedi lepa Julijana.
Oj, lane Milane, lepa Julijana.

A pred nju je đerđef od merdžana.
Oj, lane Milane, đerđef od merdžana.

Na đerđefu svilena marama.
Oj, lane Milane, svilena marama.

Na marami svila đunđulija.
Oj, lane Milane, svila đunđulija.

U ruci joj igla od biljura.
Oj, lane Milane, igra od biljura.


LEPA JULIJANA3

Odvila se grana jorgovana,
pod njom sedi lepa Julijana,
pred njome je đerđef od merdžana,
na đerđefu sarajevsko platno;
u ruci joj igla od biljura
i u igli vedeničko zlato:
puni zlato po bijelu platnu.
Pitale je njene drugarice:
"Oj, boga ti, lepa Julijana,
otkud tebi đerđef od merdžana?
Otkud tebi sarajevsko platno?
Otkud tebi igla od biljura?
I otkud ti vedeničko zlato?"
Al govori lepa Julijana:
"Imam ujca na moru trgovca,
doneo mi đerđef od merdžana;
imam majku, kupila mi platno;
imam seju, iglu mi je dala;
imam brata, kupio mi zlato."

____________

1) St. ST. Mokranjac: Osma Rukovet

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926 [str.114]
2 Po pevanju Jordana Nikolića
3 http://sr.wikisource.org/wiki /Лепа_ЈулијанаRazgrana se grana jergovana  — zapisano onako kako je u ono vreme naš narod pevao

đèrđef — okvir na koji se pričvršćuje razapeto, zategnuto platno na kome se veze
merdžan — koral (crveno staklo od koga se prave perle za nakit i sl)
Sarajevsko platno — misli se na svilu
svila đunđulijasvila sa ružinim (ili nekim drugim) pupoljcima?
biljur — staklo, kristalno staklo
Vodenik ili Vedenik — srpski naziv za Veneciju (Videnik, Vedenik)?


YouTube: Jordan Nikolić — Razgranala grana jorgovana (http://www.youtube.com/watch?v=607Y8-2oNxo)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Novembar 27, 2011, 02:43:06 pm
**

RAZBOLE SE LENČE, JEDNO U MAJKE

Razbole se Lenče,
Jedno u majke.
Žalosno Lenče, jedno u majke
žalosno Lenče, 'oće da umre.

"Donesite, majko
Do tri doktura!"
Donela majka do tri doktura,
Donela majka do tri doktura.

Prvi doktur veli:
"Lenče će umre.
Žalosno Lenče, jedno u majke,
Žalosno Lenče, jedno u majke."

Drugi doktur veli:
"Neće da umre,
Ali će majko, da ti boluje,
Ali će majko, da ti boluje."

Treći doktur veli:
"S'k će se digne,
Ako gu, majko, momče doneseš,
Ako gu, majko, momče doneseš!"

YouTube: Jordan Nikolić — Razbole se Lenče (https://www.youtube.com/watch?v=V-BAiWd4qvk)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Novembar 27, 2011, 03:14:10 pm
*

ROSNA LIVADA

Rosna livada, trava zelena,
U toj livadi dobra devojka,
Dobra devojka, biser nizala,
Gde je nizala tu je zaspala.

Ozdol mi ide mlado terzije,
Mlado terzije budi devojče,
Ustan, ustani dobra devojko,
Zora zazori, Sunce ogreja.

Tekst: Teofilovići & Miroslav Tadić (http://www.vidaricamusic.com/)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 02:55:33 am
**

RAZBOLE SE BELO DONE... 1) 1

Razbole se belo Done;
Njoj dolazi mlad ećime,
Pa gu pita: "Kaži, Done,
Kud te bole"?
Pa gu pipa belo čelo;
Em gu pipa, em go pita:
"Kaži Done, belo Done,
Tu l' te bole"?
Odgovara belo Done:
"Tuj gde pipaš, tuj ne bole
'Ošte niže: oš po dole
Moj ećime"!
Pa gu pipa belo grlo;
Em gu pipa, em go pita:
"Kaži Done, belo Done,
Tu l' te bole"?
Odgovara belo Done:
"Tuj gde pipaš, tuj ne bole
'Ošte niže: 'oš po dole
Moj ećime"!
Pa gu pipa bele grudi,
Em gu pipa, em go pita:
"Kaži Done, belo Done,
Tu l' te bole"?
Odgovara belo Done:
"Tuj gde pipaš, tuj me bole
Moj ećime, srce bole
Da izgore"!

_________

1) St. Binički: Mijatovke

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926

YouTube: Jordan Nikolić — Razbole se belo Done (http://www.youtube.com/watch?v=u_fdgpwfGM0)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 10:37:11 pm
**
 
ROD RODILA KRUŠKA RANKA
 
I
Rod rodila kruška ranka pod Milošićem,
Pod njom sedi mlado momče Srbiju peva,
Sve Srbija do Srbije Obrenovića.
U ruci mu tamburica Berberovića,
Na tamburi zlatne žice Cicvarića,
Na plećima dikli džube Riste Bajića,
Pod džubetom dikli džube Sime Polića,
Na glavi mu tunos fesić Joce Gašića,
Na prsima zlatan lanac Koste Spuzića,
A na ruci zlatan prsten Đoke Srića,
Na nogama male čizme Mije Dražića,
Pod pazuhom trešnjev čibuk Jove Jarića,
Pod njima je dobar konjić Dnilovića,
A na vrancu šimšir sedlo Kurteševića,
A po sedlu zlatna aša Topuzovića,
A po aši koburnjaci Arambaševića,
Pa kad junak vino pije Ace Čarkića,
Kad uzdahne i zapeva Milan Šanića,
Sva se kuća potreskuje Koste Džambića.

(Iz bogatog repertoara družine "Cicvarići")


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: admin Maj 01, 2012, 12:20:31 am
**

163.1
ROD RODILE ŽUTE KRUŠKE

Rod rodile žute kruške

PRIPEV

Vermeni meni,
Vermeni tebi!
Met' meni, ago!
Gde je moje drago?
Stalo zadremalo,
Leglo, pa zaspalo:
"Ne krnji sana,
Ne gubi dana!
Neda mene moja mila nana!
Neda mene za godinu dana!"

Pevala: Dragoslava Marinković, s. Lipolist


211.2
ROD RODILE ŽUTE KRUŠKE

"Rod rodile žute kruške".

PRIPEV

Za gradom, za vinogradom,
Za lozom, za vinolozom,
Za onom belom stenom studenom.

"Ko će kruške potkupiti?"

PRIPEV

"Potkupić'u mladi momci".

PRIPEV

Pevali: Dragoljub Srdanović, Živan i Milić Drezgić, Radosav i Tatomir Đurković, s. Dublje


1 Ljubinko Miljković / Muzička tradicija Srbije II MAČVA / Str. 345
2 Isto


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Ostalo/R_S_YouTube_logo.jpg) (https://www.youtube.com/watch?v=53Lq4VrgNO8)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Septembar 23, 2012, 04:15:14 pm
**

RASLO MI JE BADEM DRVO1

Raslo mi je badem drvo
tanko visoko.
Pod njim leži Ajduk Veljko,
s lepom devojkom.
Bez jastuka, bez dušeka
na crnoj zemlji.
Jastuk im je desna ruka
Ajduk Veljkova.
Dušek im je detelina,
trava zelena.
Jorgan im je vita grana
slatka badema.
Tud se dala tanka staza,
tanka tanana;
po njoj šeće stara majka
Ajduk Veljkova.
Pa besedi svome sinu
Ajduk Veljku:
Ustan' gore, mili sine,
veće zora je.
Sestre su ti uranile,
konja pojile;
braća su ti uranila,
konja zobila.
Ustaj gore, mili sine!
idi pred Turke:
i odbrani tvoju braću
da nam ne plaču.

1 Kornelije Stanković — Sabrana dela | knjiga 2 | Glvni urednik Danica Petrović | Beograd — Novi sad 2007

"Dolinom Timoka od Knjaževca i Zaječara pa do Negotina, proteže se Timočka krajina koja je u muzičkom pogledu posebno interesantna. Burna istorijska prošlost ostavila je veliki pečat na muziku ovog kraja, koja je u sebi sjedinila elemente bugarske, vlaške, šumadijske, pa čak i makedonske muzike, čime je dobila specifican zvuk. Mnoge istorijske ličnosti su opevane u pesmama ovog kraja, a posebno Hajduk-Veljko Petrović, pesme poput "Raslo mi je badem drvo". "Knjigu piše Mula-paša" i "Bolan mi lezi Kara-Mustafa", spadaju u prave bisere celokupnog našeg izvornog stvaralaštva". [Iz knjige Ratislava Blagojevića: Usamljeni harmonikaš]

YouTube: Ljubivoje Vidosavljević — Raslo mi je badem drvo (https://www.youtube.com/watch?v=HsSmJNs69ys)
YouTube: Predrag Gojković — Raslo mi je badem drvo


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Maj 07, 2013, 12:21:18 am
*

RAVNO POLJE, ŽAO MI JE NA TE

Ravno polje, ravno polje,
žao mi je na te;
što moj dragi otide ni za te.

On je majko bekrija,
bekrija i delija.
On je majko sve!
On je majko bekrija,
bekrija i delija.
On je sve i sva!

Ja se za njim, ja se za njim
jabukama bacam
a on na me ni kamenom neće.

On je majko bekrija, bekrija i delija.
On je majko sve!
On je majko bekrija, bekrija i delija.
On je sve i sva!


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Ostalo/R_S_YouTube_logo.jpg) (http://www.youtube.com/watch?v=WqcYdWIvTuE)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Decembar 26, 2013, 11:51:38 pm
**

RANO TI RADA PORANILA, MALE
Ljubavna pesma, gradskog porekla
Zapis: Miodrag Vasiljević

Rano ti Rada poranila, male,
rano na vodu studenu,
rano na vodu studenu

Rano ti Rada poranila, male,
rano na vodu studenu, može je rosa orositi,
na tu livadu zelenu:
može je mlado zaludeti,
kroz tu livadu zelenu:
može je dvoru odmamiti,
ili u goru zelenu!


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina April 19, 2014, 03:02:22 am
*

RASTI, RASTI MOJ ZELENI BORE
 
Rasti, rasti moj zeleni bore,
Da se penjem tebe o vrhove.
Pa da gledam dole niz drumove.
 
Pokraj druma zeleni se trava,
tu mi dragi na dušeku spava.

YouTube: Vasilisa — Rasti, rasti moj zeleni bore (http://www.youtube.com/watch?v=3z3RIFgO2Hw)


Naslov: Pesmarica I — R
Poruka od: Angelina Mart 09, 2017, 02:45:24 am
**

RASLA MI JE TITRA I NERANDŽA1

Rasla mi je, rasla titra i nerandža,
Aj, usred dvora Lazina.

Pod njom sedi, Lazo, gospođa Jerina,
Aj, stara majka Lazina.
Na krilu joj spava mila snaha mlada.

Aj, prva ljubav Lazina.
Otud ide Lazo sa cvećem u ruci,
Aj, daruje nevestu.

1 "Iz starog albuma", priredio Ivo Cenerić, Muzičko izdavačko preduzeće, Knjaževac

YouTube: Joca Mlinko-Mimika — Rasla mi je, rasla, titra i nerandža (https://www.youtube.com/watch?v=UIImGg0PPvs)
YouTube: Radmila Dimić — Rasla mi je titra i nerandža (https://www.youtube.com/watch?v=Gec8xhcok8Y)
YouTube: Danica Jovanović Obrenić — Rasla mi je titra i nerandža (https://www.youtube.com/watch?v=P0t_UXW0uLw)