Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Pesmarica I => Temu započeo: Angelina April 15, 2011, 12:56:58 pmNaslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 12:56:58 pm
*

S A D R Ž A J


Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre, Anđo
Atidžiče, belo, crveno!
Ajde, ajde, Tanke, džan-Stojanke
Ajde, Jano *
A što pitaš, džanum, majke
Ajde, mori Gajo
Ako će se ženiš
Angelina, ćeri moja jedna
Anđelija vodu pila / Anđelija vodu lila
Aj, šetala je Mara po Vračara
A što si se, Jano...
Ala imaš oči...
Aj, berem grožđe
A što ti je, mila kćeri, jelek raskopčan?
Anica ovce čuvala
Aj, puče puška ledenica
A kude si bila, Kara-Koco *
Ajde, sunce zađe
Alasima
'Ajd' na rogalj, momče *
Aj, šta ću, nane, boluje mi dika *
A što mi se bunar voda muti *
Aman vodeničare *
A gde su vam momci
Ajde Stameno, bela rumeno
'Ajde dragi d' i'mo bliže brega
'Ajte amo, momci, cure
Alt'no kad'no, mori
Alaj, nane, što je zloba na me
Ajde lepa Maro


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 12:57:49 pm
**

AJDE SLUŠAJ, KALEŠ, BRE, ANĐO1

Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre, Anđo, što tambura sviri!
Tamburata sviri, kaleš, bre, Anđo, ti da se poturčiš.
Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre, Anđo, što tambura sviri!

Anama da bidiš, kaleš, bre, Anđo, na saraj da sediš,
na saraj da sediš, kaleš bre Anđo, ž'ltici da broiš.
Ajde slušam, slušam, more kleto Turče, Turski ne razbiram.

Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre, Anđo, što tambura sviri!


AJDE, SLUŠAJ, KALEŠ, BRE, ANĐO
Po pevanju Budimke Jovanović
Zapisao Ivo Cenerić

Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre, Anđo, što tambura sviri!
Tamburata sviri, kaleš, bre, Anđo, ti da se poturčiš,
Na divan da sediš, kaleš, bre, Anđo, žoltici da broiš.

Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre, Anđo, što tambura sviri!
Tamburata sviri, kaleš, bre, Anđo, ti da se poturčiš,
Ajde slušam, slušam, kleto, bre, Turče, turski ne razbiram!

saraj, -aja m tur. a. kuća, dvor, palata. b. ist. rezidencija sultana i dostojanstvenika

1 Po pevanju Danice Obrenić uz pratnju Janike Balaša

Danica Jovanović Obrenić — Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre Anđo (uz pratnju Dušana Radetića)
Danica Jovanović Obrenić — Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre Anđo (snimak sa jubileja Janike Balaša)
YouTube: Danica Jovanović Obrenić — Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre Anđo (https://www.youtube.com/watch?v=oEYaBthfbgU) (studijski snimak)
YouTube: Sonja Perišić — Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre Anđo (https://www.youtube.com/watch?v=kYH48DpLzqo)
YouTube: Brankica Vasić Vasilisa — Ajde slušaj, slušaj, kaleš, bre Anđo (https://www.youtube.com/watch?v=kkOC3bxhN7M)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 01:04:50 pm
*

ATIDŽIČE, BELO CRVENO
Gora

Atidžiče belo, crveno,
Obleči džupče šareno, de,
Idriz te čeka pod selo,
So beli kožuf o ramo, de.

Levata ruka sekirče,
Desnata ruka levorver, de.
Skendere prvi gledanik,
Kupaj mi ovna matora, de.

Da ja napraim tirjanka,
Pa da ti idem kitlarka, de,
Vo tija selo Orgosta,
Vo tija gorno malo, de.

"'Atidžiče, belo rumeno' je tužna a istinita stara goranska pesma o sudbini devojke čiji je život zapečaćen još u ranoj mladosti.

Atidžiče je lično ime, deminutiv od 'Atidže, tojest Hatidže. Pod selo je došao prosac, nasilnik Idriz, koji nije ljut, već ponosit i naoružan do zuba, spreman da je prvom prilikom otme i odvede. U selu mu se niko ne može suprotstaviti osim možda Skendera, prve (i jedine) Hatidžine ljubavi. Gledanik je momak u koga se zaljubila videvši ga. Nikakvog drugog kontakta nije moglo biti u to doba. Hatidža moli Skendera da mirno podnese njenu crnu sudbinu i ne gine uludo već da joj kupa (kupi) vocna, a negde se pevalo i vvna matora (staru vunu) da od nje napravi haljetak i tako svečano doterana i ponosita (kitlarka) izađe pred svog nevoljenog ali neizbežnog suđenika da je odvede u selo Orgostu, čuveno goransko selo visoko u planini."


Džupče = gunj koji se u mnogim našim krajevima naziva džube

Tekst: Nenad Tomasović

YouTube: Jordan Nikolić — Atidžiče, belo, crveno (http://www.youtube.com/watch?v=R5oclvdag0Q)
YouTube: Danica Krstić — Atidžiče, belo, crveno (http://www.youtube.com/watch?v=Df-8J5qtS1Q)
YouTube: Duško Ljubičić — Atidžiče, belo, crveno (http://www.youtube.com/watch?v=dJKhuEsQ2SA)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina April 21, 2011, 12:10:40 am
*

AJDE, AJDE, TANKE, ĐAN-STOJANKE
Vranjanska

Ajde, ajde, Tanke, džan-Stojanke,
Ajde, ajde, mori, da se turčiš.

Čekaj, čekaj, more, Murat-ago,
nesam tkala, Murat, tulben1 bošče
nesam tkala, Murat, tulben bošče,
tulben bošče, Murat, veren2 platno.

Ajde, ajde, Tanke, džan-Stojanke,
Dosta beše, mori, tri godine.

Čekaj, čekaj more, Murat-ago,
Da si pitam, Murat, moju sestru
Da si pitam, Murat, moju sestru
Ona mi je, Murat, poturkinja.

Da me čuješ, mori, mila sestro,
'Te ga došja, mori, Murat-aga
'Te ga dopšja, sestro, Murat-aga
Da me vodi, sestro, da me turči.
                                                                      .
Glavu davaj, sestro, a veru ne davaj!
Turska vera, sestro, mlogo loša.
Jedan praznik, sestro, u godinu
i njega ga mori s puške čekav.
 
T' g3 se vrna, lele, džan Stojanka:
Ajd odotle more, Murat-ago,
Glavu davam Murat, a veru ne davam!
Turska vera, Murat, mlogo loša.
Jedan praznik, Murat, u godinu
I njega ga, more, s puške čekav.
 
Puče puška, lele, Tanka viče:
Izede me, sestro, tursko kuče.

Ne boj mi se, mori mila sestro,
Od pušku ću, mori, lek da nađem.

T' g se vrna, lele, Murat-aga,  
Pa izvadi, lele, andžar noža,
Pa izvadi, lele, andžar noža,
Pa ubode Tanku posred srce.

YouTube: Danica Obrenić — Ajde, ajde, Tanke, džan-Stojanke (http://www.youtube.com/watch?v=4gkfc_Ks_So)
YouTube: Staniša Stošić — Džam Stojanke (http://www.youtube.com/watch?v=D4WaOlyO0TQ)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Maj 15, 2011, 12:35:42 am
**

AJDE, JANO1
narodna
  
Ajde, Jano, kolo da igramo.
Ajde, Jano, ajde, dušo,
kolo da igramo!
  
Ajde, Jano, konja da prodamo.
Ajde, Jano, ajde, dušo,
konja da prodamo!
  
Da prodamo, samo da igramo.
Da prodamo, Jano, dušo,
samo da igramo.
  
Ajde, Jano, kuću da prodamo.
Ajde, Jano, ajde, dušo,
kuću da prodamo!
  
Da prodamo, samo da igramo.
Da prodamo, Jano, dušo,
samo da igramo!

1 Antologija srpske narodne poezije | PESME SA KOSOVA I METOHIJE | Sakupio i priredio Ljubiša Pavković

Mara Đorđević — Ajde, Jano
Vera Ivković uz pratnju trubača Miće Petrovića — Ajde, Jano


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 12:28:02 am
*

A ŠTO PITAŠ, DŽANUM, MAJKE1

"A što pitaš, džanum, majke, kako što mi je?"
Bolje pitaj, luda ćerko, momče gde ti je.

Of, lele lele, jadna sirota.

"Će bolujem, će da mrijem, će me sa'rane."
— Aoj, bože, vi' s' ne može ovako da jane.

Of, lele lele, jadna sirota,
of, lele, lele, kakva grehota!

1 1000 najlepših pesama i romansi | Skupio i priredio Romčević Goran, Beograd, 1997.


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 12:36:09 am
*

AJDE, MORI GAJO

Ajde, mori Gajo, što se ne odavaš,
of lele, do Boga, što se ne odavaš?  

A kako ću, Risto, ja da se odavam,
of lele, Risto, ja da se odavam?
Svi me kudiv, Risto, da sam bolnikava,
of lele, Risto, da sam bolnikava.

T'j što vika, Risto, da sam bolnikava,
of lele, Risto, da sam bolnikava,
od bole se nikad ne kurtulisaja,
of lele, Risto, ne kurtulisaja.

T'j što vika, Risto, Gaja roda nema,
of lele, Risto, Gaja roda nema,
t'j si nikad, Risto, roda ne imaja,
of lele, Risto, roda ne imaja.

Staniša Stošić — Ajde, mori Gajo


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 12:36:19 am
**

AKO ĆE SE ŽENIŠ1

Ako će se ženiš,
mene da me zemiš,
done mamino!

Karanfilčeto, trandafilčeto,
kitko šarena, nemirisena!

Zemi me, zemi,
a što me ne zeniš,
done mamino!

Ako me ne zemiš,
Gospod će te zemi,
done mamino!

Karanfilčeto, trandafilčeto,
kitko šarena, nemirisena!

1 "Pesme iz južne Srbije" | Antologija srpske narodne muzike | sakupio i priredio Ljubiša Pavković

YouTube: Divna Đoković — Ako će se ženiš (http://www.youtube.com/watch?v=ss2Q94Y0KWk)
YouTube: Gordana Nedeljković — Ako će se ženiš (http://www.youtube.com/watch?v=BxaigDnRzig)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 12:36:29 am
**

ANGELINA, ĆERI MOJA JEDNA
ljubavna pesma / okolina Ovčar Banje

Aj, Angelina, ćeri moja jedna,
ćeri moja jedna, aj, Angelina

Angelina, ćeri moja jedna,
ko(j) 'no s tobom ovce povraćaše?
— To je, majko, moja drugarica!
— Kad je ono tvoja drugarica,
što je na njoj sura kabanica?


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 01:02:29 am
**

ANĐELIJA VODU PILA**
ljubavna pesma / Gruža

Anđelija vodu pila,
nad vodu se nadnosila,
bistroj vodi govorila:
— Što sam bela i rumena;
samo da sam crnooka,
crnooka, povisoka,
Turčina bih rasturčila,
Srbina bi poturčila,
kaluđera raspopila,
mlada đaka zapopila!


ANĐELIJA VODU LILA
ljubavna pesma

Anđelija vodu lila,
aj, nad vodu se nadnijela.
Sama sebi govorila:
"Aj, mili bože, lepa li sam,
još da su mi čarne oči,
aj, sve bi momke zanijela,
aj, ponajviše lepog Jovu."


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 01:15:20 am
*

AJ, ŠETALA JE MARA PO VRAČARA

Aj, šetala je Mara po Vračara,
Mara po Vračara,
Aj, po Vračara i oko Vračara,
I oko Vračara.
 
Aj, za njom idu dva mladi kaplara,
dva mladi kaplara.
— Aj, daj mi, Maro, što si obećala,
što si obećala.

YouTube: Svetlana Stević — Aj, šetala Mara po Vračara (http://www.youtube.com/watch?v=25lAIg94RvY)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 01:21:28 am
*

A ŠTO SI SE, JANO...

"A što si se, Jano, rosom orosila,
a što si se, Jano, rosom orosila?"
"Ja sam bila, male, u rosne livade,
ja sam bila, male, u rosne livade.
 
Kad sam bila, male, u rosne livade,
susrete me, male, mlado, neženjeno,
pa me tera, male, kroz rosne livade,
tune sam ti, male, đerdan orosila."

YouTube: Radmila Dimić — A što si se, Jano... (https://www.youtube.com/watch?v=pe20wkBGBRk)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 16, 2011, 01:23:47 am
**

ALA IMAŠ OČI...1) 1

Ala imaš oči — morske trnjinice,
Ala imaš veđe — morske pijavice,
Ala imaš kose — tura ibrišima
Ala imaš zube — dva niza bisera.

_________

1) Vlad. Georgevitch: Trente cing Chansons populaires serbes, pour piano.

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926

Iz III rukoveti Stevana St. Mokranjca — Ala imaš oči, morske trnjinice


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Novembar 27, 2011, 02:37:38 pm
*

AJ, BEREM GROŽĐE
narodna

Aj, berem grožđe, biram tamnjaniku,
oj, Zoro, Zorice.
Aj, berem grožđe, biram tamnjaniku,
oj, Zoro, Zorice.

Aj, slađa dika nego tamnjanika,
oj, Zoro, Zorice.
Aj, slađa dika nego tamnjanika,
oj, Zoro, Zorice.

Aj, volim diku, dika voli mene,
oj, Zoro, Zorice.
Aj, volim diku, dika voli mene,
oj, Zoro, Zorice.

Petar i Dragan Tanasijević uz pratnju Vlastimira Pavlovića Carevca — Aj, berem grožđe


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Decembar 15, 2011, 10:00:58 pm
*

A ŠTO TI JE, MILA KĆERI, JELEK RASKOPČAN?1

A što ti je, mila kćeri, jelek raskopčan?
S kime si se zavadila, ubio te dan?
Ne karaj me, majko mila, san je tome kriv;
mladost bujna lako vara i osećaj živ.
 
Zaspala sam tiho, mirno, devojačkim snom,
a u snu mi doš'o dragi, mio srcu mom.
Pružio mi vrele usne, da ih ljubim ja,
a u nedra ruke pruža da se poigra.
 
Pusti mene, mlado momče, da ja mirno spim.
Iskopneću, poludeću, ne igraj se s tim!
Zaspala sam tiho, mirno, buran beše san,
na grud'ma mi prste jelek slabo izatkan.
                                                                        .
A ŠTO TI JE, MILA KĆERI...

A što ti je, mila kćeri, jelek raskopčan?
S kime si se zavadila, ubio te dan?!
Ne karaj me, mila mati, san je tome kriv!
Mladost bujna lako vara i osećaj živ.
 
Zaspala sam tiho, mirno, devojačkim snom,
a u snu mi došo dragi, mio srcu mom.
Tepao mi mile reči, reči ljubavi:
"Snago moja, dušo moja, cvete ubavi!"

Podneo mi vrele usne da ih poljubim,
a u nedra ruke pruža da se igra njim'.
Ili ljubi, il' ostavi da ja mirno spim —
poludeću, iskopniću, ne igraj se tim!

Tu je mladost, tu je bujnost, tu su draži sve —
tu kad momak ruku pruža mlada cura mre.
Zaspala sam tiho, mirno, buran beše san —
na grud'ma mi pršte jelek slabo izatkan.

1 Iz Pesmarice Radmile Dimić


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Decembar 16, 2011, 01:47:38 am
*

AJ, PUČE PUŠKA LEDENICA

Aj, puče puška ledenica
sa čardaka Đečevića.
Aj, te pogodi dilber Anđu
dilber Anđu kovačicu.

Aj, pogodi je u desnicu
đe vezaše košuljicu,
aj, đe vezaše košuljice
za jarana Kalištana.

Aj zaplakaše nizamice:
"Ko te ubi kovačice?"
"Aj, ja ne žalim bjele ruke
već ja žalim belenzuke.
Ah, već ja žalim belenzuke
Iz jarana Kalištana".

Tekst: "Pesme Ksenije Cicvarić" | GP RTS | 3 CD 403910 | 1998.


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Decembar 16, 2011, 02:43:06 am
**

A KUDE SI BILA, KARA-KOCO1

A kude si bila, mori, Kara-Koco,
Cel d'n te doma nema, Kara-Koco,
Cel d'n te doma nema?

Čekala sam jutros, snavo Kato,
Ilija da mi dođe, snavo Kato,
Ilija da mi dođe.

A što će ti jadna mori, snavo Koco,
Ilija kuću nema, snavo Koco,
Ilija kuću nema.

Iako kuću nema, snavo Kato,
On crni oči ima, snavo Kato,
On crni oči ima.


A KUDE SI BILA, KARAKOCO

A kude si bila, mori, Karakoco,
Cel d'n te doma nema, Karakoco,
Cel d'n te doma nema.

"Šetala sam jutros rano, mori snavo Kato,
Do tej donje porte, snavo Kato,
Do tej donje porte".

"Čekala sam jutros, mori snavo Kato,
Ilija da mi dođe, snavo, Kato,
Ilija da mi dođe".

"A što će ti, jadna mori, snavo Koco,
Ilija kuću nema, snavo Koco,
Ilija kuću nema".

"I ako kuću nema, snavo Kato,
On crni oči ima, snavo Kato,
On crni oči ima".

1 Milorad Kenjalović / Biseri gradske muzike

Čeda Marković — A kude si bila, mori, Karakoco


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Januar 11, 2012, 12:30:03 am
*

AJDE, SUNCE ZAĐE
narodna / Kosovo i Metohija
Zapis: sestre Janković  
 
Ajde, sunce zađe
među dve planine, nane mila.
Ajde, sunce zađe
među dve planine.
 
Ajde, u planine
zelena livada, nane mila.
Ajde, u planine
zelena livada.
 
Ajde, u livade
dva bela čadora, nane mila.
Ajde, u livade
dva bela čadora.
 
Ajde, u čadora
bolna moma leži, nane mila.
Ajde, u čadora
bolna moma leži.


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 10:53:24 am
*

ALASIMA
šaljiva narodna pesma

Sve su njive zelene, a alaske crne;
alas kapu nakrivio, u meanu gledi.
Čunovi mu vodom plove, a ispolci zveče;
kesege mu kolo vode, a grgeči glede;
kečige mu njivu oru, a morune vlače;
somovi mu žito seju, a jesetre žanju;
linjaci mu slamu dele, a štuke mu vršu.
Kada oni sve ovršu, tad alasi jedu.

Aleksandra Trandafilović — Alasima


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Januar 22, 2012, 09:51:00 pm
**

'AJD' NA ROGALJ, MOMČE1

'Ajd' na rogalj, momče,
tamo je devojče,
tamo je i braca Aca,
igraju se šapca-lapca,
aoj, radosti!
 
Slavno leto prođe,
divna jesen dođe,
svi se momci redom žene,
moja nana ne da mene,
aoj, žalosti!
 
Moja mila mati,
sve ću te slušati,
samo jedno neću
da mi, majko, biraš sreću
aoj, žalosti!

1 Simeon Marinković Srpska narodna PESMARICA | Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Januar 22, 2012, 10:08:28 pm
**

AJ, ŠTA ĆU NANE, BOLUJE MI DIKA1

Aj, šta ću, nane, boluje mi dika?
Aj, idi, kćeri, vidi bolesnika!
Ne smem, nane, prić će bola na me.
Ej, kad će prići, a ti nemoj ići!

Aj, ovim šorom cvetala mi lala,
aj, a dikinim zeleni se trava!
Ja ga zovem da beremo lalu,
aj, dika mene da kosimo travu.
 
Aj, diko moja, i jesi i nisi,
aj, oženi se, da vidim čiji si.
Il' me ženi, il' me se okani,
aj, il' me mladu ti u grob sahrani!

1 Simeon Marinković Srpska narodna PESMARICA | Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jun 12, 2012, 12:38:19 am
**

A ŠTO MI SE BUNAR VODA MUTI

A što mi se bunar voda muti,
bunar voda muti?
A što mi se moje zlato ljuti,
moje zlato ljuti?
Ako sam mu na nogu stanala,
na nogu stanala,
Ja mu nesam nogu otkinala,
nogu otkinala.
Ako sam ga za ruku fatila,
za ruku fatila,
Ja mu nesam ruku iščašila
ruku iščašila.
Ako sam ga s' oči pogledala,
s' oči pogledala,
Ja mu nesam oči izvadila,
oči izvadila.


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jun 12, 2012, 12:46:57 am
**

AMAN VODENIČARE

Aman, vodeničare, dostum vodeničare
Majka mi je mlogo bolna, smelji mi žitoto.   

Dostum kadunče, sva družina kail neje,
Nosi si žitoto.

Aman, vodeničare, će ti dadem crni oči,
Smeljaj mi žitoto.

Dostum kadunče, sva družina kail neje
Nosi si žitoto.

Aman, vodeničare, dostum vodeničare,
Će ti dadem ruse kose, smeljaj mi žitoto.

Dostum kadunče, sva družina kail neje
Nosi si žitoto.

Aman, vodeničare, dostum vodeničare,
Će ti dadem ramnu snagu, smeljaj mi žitoto.

Dostum kadunče, svi drugari kail imav,
Nosi si brašnoto.

YouTube: Marija Grozdanović i NO Carevac — Aman, vodeničare (http://www.youtube.com/watch?v=hsx2F7e260A)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 17, 2012, 01:57:42 pm
*

A GDE SU VAM MOMCI?

A gde su vam momci
hej devojke,
hej Gružanke?

Zašto sve livade
kosite vi,
same bez njih?

YouTube: Iz spleta pesama iz Sbije u izvođenju Radmile Dimić (http://www.youtube.com/watch?v=zrgIFULnBW8)  
YouTube: Iz spleta pesama iz Sbije u izvođenju Dušice Bilkić (http://www.youtube.com/watch?v=hd5zsBUC8Y4)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Septembar 23, 2012, 04:26:49 pm
*

ANICA OVCE ČUVALA
narodna

Anica ovce čuvala,
kraj njih je mlada zaspala.

Momče je gorom hodilo
i lepu Anu spazilo.

Hitro je momče poljubi,
lepa se Ana probudi.

YouTube: Danica Obrenić — Anica ovce čuvala (http://www.youtube.com/watch?v=VQbxEFpAAus)
YouTube: Staniša Stošić — Anica ovce čuvala (http://www.youtube.com/watch?v=IKIIJWH0FcA)
YouTube: Jasna Kočijašević — Anica ovce čuvala (http://www.youtube.com/watch?v=u6qr6wUgPUg)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina April 28, 2013, 09:32:08 pm
*

AJDE STAMENO, BELA RUMENA1

Ajde Stameno, bela rumeno,
Ajde Stameno, bela rumeno,
Ajde, nema koj, lele, nosi me doma, more,
Ajde, nema koj, lele, nosi me doma.

Ke si go najde ličnoga muža,
Ke si go najde ličnoga muža,
Ličnoga muža, lele, nedomaćina, more,
Ličnoga muža, lele, nedomaćina.

Svako mesenje, torba tresenje,
Svako mesenje, torba tresenje,
Svako pečenje, lele, treski berenje, more,
Svako pečenje, lele, treski berenje.


AJDE STAMENO, BELA RUMENA

Ajde Stameno, bela rumeno,
Ajde Stameno, bela rumeno,
Ajde, nema koj', lele, nosi me doma, more,
Ajde, nema koj', lele, nosi me doma.

Ke si go najde ličnogo muža,
Ke si go najde ličnogo muža,
Ličnogo muža, lele, nedomaćina, more,
Ličnogo muža, lele, nedomaćina.

Ličnogo, muža, nedomaćina,
Ličnogo, muža, nedomaćina,
Nedomaćina, lele, nevrtikuća, more,
Nedomaćina, lele, nevrtikuća.

Svako mesenje, torba tresenje,
Svako mesenje, torba tresenje,
Svako pečenje, lele, treski berenje, more,
Svako pečenje, lele, treski berenje.

1 "Pesme sa Kosova i Metohije" | Antologija srpske narodne muzike | sakupio i priredio Ljubiša Pavković

YouTube: Jordan Nikolić — Ajde Stameno, bela rumeno (http://www.youtube.com/watch?v=BWfRoo3Donk)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Maj 06, 2013, 10:00:48 pm
*

'AJDE DRAGI, D' I'MO BLIŽE BREGA

Ajde, dragi, d'imo bliže brega,
da vidimo kako vila bega.

Vila bega, pred noge ne gleda,
Osuđena nije više vila.

Osuđena nije više vila,
što da ljubi u gore pastira.

YouTube: Moba — 'Ajde dragi d' i'mo bliže brega (http://www.youtube.com/watch?v=vh8kzs7ZI9E)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 08, 2013, 01:24:41 am
**

'AJTE AMO, MOMCI, CURE1

'Ajte amo, momci, cure, da se veselimo,
Pokraj svirca, tamburaša, kolo da vodimo.
Lepa ruža, lep je beli krin,
A najlepši zelen ruzmarin.

Jesen stiže, veselje se sprema,
Od svatova lepoše pesme nema.
lepše pesme nema.
Lepa ruža, lep je beli krin,
A najlepši zelen ruzmarin.

1 Žarko Petrović, Pesme koje večno žive | Nota Knjaževac | Prvo izdanje, 1987. godine

YouTube: Dragoslava Genčić — 'Ajte amo, momci, cure (https://www.youtube.com/watch?v=7_gFgdfSWg8)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Mart 05, 2014, 11:41:58 pm
*

ALT'NO KAD'NO, MORI

Alt'no kad'no, mori
Alt'no kad'no
Pov'zdan te gledam, mori
Pov'zdan te gledam
Belu, promenjenu, mori
Belu, promenjenu

Nešto da ti kažem, mori
Nešto da ti kažem
Doma da si ideš, mori
Doma da si ideš
Večeru da got’viš, mori
Večeru da got’viš

Nemoj za Molzina, mori
Nemoj za Molzina,
Nemoj za Malcina, mori
Nemoj za Malcina
Za mene, za tebe, mori
Za mene, za tebe

YouTube: Staniša Stošić — Alt'no kad'no, mori (https://www.youtube.com/watch?v=HTR2pWfn2fg)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 02, 2015, 12:39:50 am
**

AJ, KONJA SPREMAM, KONJ DORIJA
 
Aj, konja spremam, konj dorija će ide
aj, konja spremam, konj dorija će ide

Aj, komu će me mene ludo ostavit'
aj, komu će me mene ludo ostavit'
 
Aj ostavam te na tvoja majka i moja  
aj, ostavam te na tvoja majka i moja  
 
Aj što će mene bre te majće bez tebe
aj, što će mene bre te majće bez tebe

Tekst po pevanju Mare Đorđević

YouTube: Mara Đorđević — Aj, konja spremam, konj dorija (https://www.youtube.com/watch?v=jJyZLHJZ5rk)


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Jul 06, 2015, 08:53:02 pm
*

ALAJ, NANE, ŠTO JE ZLOBA NA ME

Alaj, nane,
što je zloba na me,
zloba na me,
što ja ljubim lane.
 
Ti ćeš diko
opet biti moja
makar da te
ne da nana tvoja.
 
Ukrašću te
da tvoji ne znaju.
Ne dam da te
za drugog udaju.

YouTube: Aleksandar Manojlović — Alaj, nane, što je zloba na me (https://www.youtube.com/watch?v=FGdFTAeyGoU)
YouTube: Nikola Marković Giba — Splet pesama (https://www.youtube.com/watch?v=BRQVxddJjzg) uz taburaše


Naslov: Pesmarica I — A
Poruka od: Angelina Novembar 24, 2016, 12:41:13 am
*

AJDE LEPA MARO

Ajde lepa Maro gospodar te zove.
— Ja ne mogu doći, kolo ostaviti.
 
Ajde lepa Maro, gospodar je gladan.
— Hleba u ormanu, a nož na astalu.
 
Ajde lepa Maro gospodar je žedan.
— Voda u bunaru, čaša na ormanu.  
 
Ajde lepa Maro gospodar je bolan.
— Ja ne mogu doći, kolo ostaviti.