Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Pesmarica I => Temu započeo: Angelina Februar 18, 2011, 11:38:37 pmNaslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Februar 18, 2011, 11:38:37 pm
*

S A D R Ž A J


Marijo, deli kumrijo *
Marijo, ćero Marijo
Mesečino davino
Magdo mori Magdo *
Magla padnala
Mehandži, mori... *
Milkano, dado, mori *
Mori, Bojko, dilber Bojko *
Merak imam, more, merak imam
More, vrćaj konja
More, izgrejala nane
Mami momče devojče na svileno jagluče
Mara devojka... *
Moj đerdane *
Moj Milane
Maramica od belog fulara
Mile, Mile, šubara te kvari *
Moj behare
Mila majko šalji me na vodu
Moja mati ćilim tka *
Mori Nade, belo Nade *
More što ti tekna *
Mano bi' se šora i sokaka *


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Februar 18, 2011, 11:38:46 pm
**

MARIJO, DELI KUMRIJO
narodna / pečalbarska pesma
Brod, Gora, Šar planina, Kosovo

Marijo, deli, bela kumrijo, mori
Što ti je, Maro, krotko mori, odenje,
Što ti je, Maro, tio, mori, zborenje?

Da li ti Maro, težit stomnite, mori,
Ili ti, Maro, težit, mori, đerdani,
Ili ti maro težit, mori đerdani?

Nito mi ago težit stomnite more,
Nito mi ago težit more đerdani,
Nito mi, ago težit more đerdani.

Toko mi ago težit merakot, more,
Moj merak mi je ago, more, daleko.
Moj merak mi je, ago, more, daleko...

"Stara srpska, kako narod veli, pečalbarska pesma sa Kosova. Kada je daleko voljeno biće, mučno je biti veseo i čio. Ljubavna čežnja čini da korak postane spor i trom, da glas izgubi svežinu i snagu. O takvoj, dubokoj čežnji peva i ova pesma. Radoznao, pažljiv posmatrač, aga, zapaža kako je devojci korak postao 'krotak', a govor 'tih'. Pretpostavlja de je to možda posledica nošenja teških krčaga s vodom (stomne, stomnite) ili, pak, teških, ukrasnih ogrlica (đerdana). Devojka, puna mladosti i snage, odlučno odbacuje pomisao da joj rad, ili, pak, nošenje ukrasa koji je čine prepoznatljivom budućom nevestom — može biti teret. Jedini veliki, teško podnosivi teret za nju, za godine koje ima, jeste udaljenost voljenog čoveka!"

Tekst preuzet sa CD-a "Čuvari sna" Braće Teofilovića

YouTube: Jordan Nikolić — Marijo, deli, bela kumrijo (http://www.youtube.com/watch?v=WThNpB1a1ws)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Mart 05, 2011, 01:48:45 am
*

MARIJO, ĆERO MARIJO1

Marijo, ćero, mori, Marijo,
Mamino pile, more, šareno,
Donesi mame, more, vodice,
Donesi mame, more, studene.

Ne mogu, mamo, mori, ne mogu,
Teška mi kuća, mamo, na glavu,
Muško mi dete, mamo, na ruke.

Ne laži, ćero, mori, ne laži,
Stara se majka, mori, ne laže!

1 CD: Teofilovići "Sabazorski vetrovi" / snimano, 14. maj, 2001. godine / Banski Dvor — Banja Luka


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina April 30, 2011, 05:20:38 pm
*

MESEČINO DAVINO1

Mesečino davino,
Ne zalazi, more, najrano.
Dok moj dragi konja spreza,
Da otida u Plevna,
Da zapleni dve mome.
Obe mome dugačke,
Nazivav se kumačke.

1 CD: Teofilovići "Sabazorski vetrovi" / snimano, 14. maj, 2001. godine / Banski Dvor — Banja Luka


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 02, 2011, 12:05:31 pm
**

MAGDO MORI MAGDO1

Magdo mori, Magdo
Ubava devojko! 2x
Ja će ti kupim srmanil kolanče
Za tebe Magdo,
Za tebe dušo,
Za tebe, dušo moja, crn džiger moj.

Magdo mori, Magdo
Ubava devojko! 2x
Ja će ti kupim aleno šamiče
Za tebe Magdo,
Za tebe dušo,
Za tebe, dušo moja, crn džiger moj.

Jovo more Jovo,
Ti mladi bekrijo
Sama će ti dođem
Kad me tol'ko voliš
Za tebe Jovo
Za tebe dušo,
Za tebe, dušo moja, crn džiger moj.

1 Kitka ti padna, Deno, zbirku pesama sakupio, zapisao i priredio Stojadin Dine Paunović | Izdavač: Narodni univerzitet Vranje, 1998.

YouTube: Dejan Pešić — Magdo, mori Magdo (http://www.youtube.com/watch?v=XEoNmjQMddM)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 02, 2011, 12:07:28 pm
*

MAGLA PADNALA

Magla padnala v dolina,
od njuma se niš'o ne vidi,
samo eden grm zelen,
grm zelen.
Pod njim mi leži terzijče,
terzijče, mlado komšijče.
 
— Terzijče, mlado komšijče, terzijče,
da mi sašiješ 'elečeto:
so aršin da go ne meriš,
so noškiti da go ne režeš,
so igla da go ne bodeš,
od oko da go sašiješ,
od oko da go sašiješ.
 
— Božano, momo ubava, Božano,
će ti sašijem 'elečeto,
al' da mi umesiš pogača:
kroz trepki brašno da seješ,
so s'zi da go zamesiš,
na grudi da go razviješ,
so duša da go ispečeš,
so duša da go ispečeš.

YouTube: Danica Obrenić — Magla padnala v dolina (https://www.youtube.com/watch?v=rye-coiES1g)
YouTube: Staniša Stošić — Magla padnala v dolina (http://www.youtube.com/watch?v=AcsC9-Tijp4)
YouTube: Vasilisa — Magla padnala v dolina (http://www.youtube.com/watch?v=AcsC9-Tijp4)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 02, 2011, 12:07:47 pm
**

MEHANDŽI, MORI...1) 1

Mehandži, mori, mehandži, tugo,
Donesi vino, rakiju,
Donesi vino, rakiju, lele,
Da pijem, da se opijem.

Donesi vino, rakiju, tugo,
Da pijem, da se opijem,
Da pijem, da se opijem, lele,
Dertovi da zaboravim!

Donesi vino, rakiju, tugo,
Da pijem, da se opijem,
Da pijem, da se opijem, lele,
Na grudi da ti zaspijem!

1) Vlad. R Georgevich: Trente — cing Chansons populaires serbes, pour piano.

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926

YouTube: Divna Ðoković — Mehandži, mori (http://www.youtube.com/watch?v=Gi-jFMHsC14)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 02, 2011, 12:14:33 pm
**

MILKANO, DADO, MORI

"Milkano, dado, mori, Milkano,
Znaš li, dado, koliko si ubava,
Znaš li, dado, koliko si ubava?"
  
"Milkano, dado, mori, Milkano,
Ja bi da se, dado, mori, uzmemo,
Ja bi da se, dado, mori, uzmemo!"
  
"Ne može, dado, more, ne smemo,
Znaš li, brale, da smo neka rodbina,
Znaš li, brale, da smo neka rodbina!"
  
YouTube: Čeda Marković — Milkano, dado, mori (http://www.youtube.com/watch?v=3CaosBisr2Q)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 02, 2011, 12:18:57 pm
**

MORI, BOJKO, DILBER BOJKO

Mori, Bojko, dilber Bojko,  2x
Mori, Bojko, mori Bojko, dilber Bojko,
Mori, Bojko, mori Bojko, dilber Bojko.

Što si adet pogazila,  2x
Što si adet, što si adet pogazila,
Što si adet, što si adet pogazila?

Što si pošla za Turčina,  2x
Što si pošla, što si pošla za Turčina,
Što si pošla, što si pošla za Turčina?

Za Turčina, za ećima,  2x
Za Turčina, za Turčina, za ećima,
Za Turčina, za Turčina, za ećima?

YouTube: Mara Đorđević — Mori, Bojko (http://www.youtube.com/watch?v=0yA0duOr6Zg)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Jul 15, 2011, 09:08:36 pm
*

MERAK IMAM, MORE, MERAK IMAM

Merak imam, more, merak imam
na karši komšijče, na karši komšijče.
Plavo beše, more, plavo beše,
al' mi ga uzeše, al' mi ga uzeše.

Dobar mi gu, more, dobar mi gu
drugar isprosija, drugar isprosija.
Pa me vika, more, pa me vika
na svadbu da idem, na svadbu da idem.

Pa me vika, more, pa me vika
Na svadbu da idem, na svadbu da idem
Pa me vika, more, pa me vika
dever da mu bidem, dever da mu bidem,
ili dever, ili dever,
ili kum venčani, ili kum venčani.

Jordan Nikolić — Merak imam, more, merak imam


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Novembar 27, 2011, 03:02:29 pm
*

MORE VRCAJ KONJA

More, vrćaj konja, Abdul-Ćerim ago.
More, vrćaj konja, pišman će da bidneš.
 
More, ne ga vrćam, džan Stameno, mori,
More, ne ga vrćam, da znam da poginem.
 
More, puče puška iz gusti orasi,
More, pa mi ubi Abdul-Ćerim agu.

More, ubiše ga vranjanski serbezi,
More, udriše ga među oči crni.

Legenda kaže: "U vreme Karađorđa živeo je u Vranju Abdul-Ćerim aga, poznati bekrija i pustahija. Polazeći jednom iz Vranja za Niš, konačio je u Grdeličkoj klisuri, u hanu prisne mu Stamene. Znajući za pripremu ustanka u Nišu, ona ga je odvraćala od tog puta, izbegavajući da mu otvoreno kaže razlog te njene brige. Pri polasku doviknula mu je: 'More, vrćaj konja, Abdul-Ćerim ago, pišman će da bidneš!' 'More, ne go vrćam, da znam da poginem, bre!' — odgovori aga." [filmoza.info]

YouTube: Staniša Stošić — More, vrcaj konja (http://www.youtube.com/watch?v=2dagAKMyd_E)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Januar 09, 2012, 10:35:15 pm
*

MORE, IZGREJALA NANE

More, izgrejala nane,
more, izgrejala
sjajna mesečina, mila nane,
sjajna mesečina.

More, toj ne beše nane,
more, toj ne beše
sjajna mesečina, mila nane,
sjajna mesečina.

More, već toj beše, nane,
more, već toj beše
Smiljana devojka, mila nane,
Smiljana devojka.

More, puče puška, nane,
more, puče puška
pokraj Kriva Reka, mila nane,
pokraj Kriva Reka.

More, pobeže mi, nane,
more, pobeže mi
Smiljana devojka, mila nane
Smiljana devojka.

More, odvede gu, nane,
more, odvede gu
Stojan Krivorečan, mila nane,
Stojan Krivorečan.

YouTube: Ivana Ugrenović — More izgrejala, nane, sjajna mesečina (http://www.youtube.com/watch?v=3ZILgNrKpCw)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 10:58:43 pm
*

MAMI MOMČE DEVOJČE NA SVILENO JAGLUČE
 
Aj, mami momče devojče,
Aj, na svileno jagluče.
Domami ga, prevari,
Aj, prevari ga, poljubi,
Aj, pocepa mu jeleče.
 
Aj, stade cura plakati,
Stade se momče smejati:
— Nemoj, curo, plakati!
Aj, imam brata terzijče,
Aj, sašiće ti jeleče.

Dušan Nikolić — Mami momče devojče na svileno jagluče


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Januar 10, 2012, 11:25:03 pm
**

MARA DEVOJKA...1

Mara devojka tri venca plela,
Tri venca plela, sva tri je klela.
Prvi je venac sebi zadržala,
Drugi je venac drugarici dala,
Treći je venac niz vodu pustila.

Ej, pa je vencu tiho govorila:
Plovi mi plovi, moj zeleni venče,
Ej, kad doploviš do Jovina dvora,
Ej, ti zapitaj Jovanovu majku,
Ej, dal' se, majko, Jovo oženio?

1 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926

YouTube: Krsta Petrović — Mara devojka... (https://www.youtube.com/watch?v=YQAacvbGJfg)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Januar 11, 2012, 12:52:17 am
**

MOJ ĐERDANE1
  
Moj đerdane, moje suvo zlato,
Ko li će te mladoj potrgati,
 
Da l' udovče, da li mlado momče,
Ili dragi, ili će nedragi?


MOJ ĐERDANE2
  
Moj đerdane, moje suvo zlato,
moje suvo zlato, moj đerdane,
moj đerdane!

Ko li ćete mladoj potrgati,
mladoj potrgati, ko li ćete,
ko li ćete?
 
Da l udovče, da li mlado momče?
Ili dragi, ili će nedragi?

1 Vlad. R. Đorđević NARODNA PEVANKA, Neograd, 1926
2 Iz bogatog repertoara šabačke družine "Cicvarići"


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Januar 12, 2012, 02:26:05 am
*

MOJ MILANE1

Moj Milane, jabuko sa grane,
Jabuko sa grane, moj Milane.

Brala bi' te al' ne smem od nane,
Al' ne smem od nane, moj Milane.

Moj Milane, kad u vojsku pođeš,
Kad u vojsku pođeš, moj Milane,

Nemoj moju kapiju da prođeš,
Kapiju da prođeš, moj Milane.

Nogom stani, maramicom mani,
Maramicom mani, moj Milane.

Neka puknu svi naši dušmani,
Svi naši dušmani, moj Milane.

1 Žarko Petrović "Pesme koje večno žive" / prvo izdanje 1987.


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 31, 2012, 02:00:54 am
*

MARAMICA OD BELOG FULARA

"Maramica od belog fulara,
od belog fulara,
koga čekaš dragi, kraj bunara?"
  
"Čekam tebe da na vodu dođeš,
da te pitam da za mene pođeš,
da te pitam da za mene pođeš."
  
"Ja sam sebi izabrala momka
izabrala momka;
kad govori, k'o da biser broji,
kad se smeje ko da sunce greje."

YouTube: Jasna Kočijašević — Maramica od belog fulara (http://www.youtube.com/watch?v=sByXw5rQJFk)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Decembar 08, 2012, 02:39:31 pm
**

MILE, MILE, ŠUBARA TE KVARI1
narodna

Aoj, Mile, Mile,
šubara te kvari,
aoj, Mile, aoj.
Mile, Mile, mermer kado,
mermer sado,
mermer Jole,
Đinđir Jole, oj!

Ide Mile, Mile,
šešir nakrivio,
aoj, Mile, aoj.
Mile, Mile,
žute dunje i jabuke,
neću, Mile,
preko ruke, oj!

A ja Mile, Mile,
đavo pa ga lečke diram,
aoj, Mile, aoj.
Mile, Mile,
žuta slama, sitna pleva
ja ga ljubim, Mile zeva.

1 Tekst po notnom zapisu Đ. K.


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Decembar 08, 2012, 02:40:22 pm
*

MOJ BEHARE
narodna

Moj behare, ko li mi te bere?
Dragog nemam da te meni bere  
Tuga me mori, ne znam šta zborim
od jada.
 
Beru li te moje jaranice,
jaranice, moje dušmanice?
One su mene, draganu mome omrzle;
sad dragi ljubi drugaricu mi najdražu.

Al' neka ga, neka svoje provodi
i nek drugu u ašikluk odvodi.
Ja plakat' neću, ne tražim sreću
za sebe.
 
Ah.... prokleta da si zauvek ti prva ljubavi!

YouTube: Biljana Petković — Moj behare (http://www.youtube.com/watch?v=En_dQWVvNmI)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina April 30, 2013, 12:11:54 am
*

MILA MAJKO ŠALJI ME NA VODU
narodna

Mila majko, šalji me na vodu,
jer me moj dragi kraj izvora čeka.
"Hajde kćeri, al' se brzo vrati,
uzaludu vremena ne trati!"

Izvoru hita djeva ponosita,
bl'jedi je Mjesec zamišljeno gleda.
"Oj, Mjeseče, tako ti mladine,
ti obasjavaš brda i doline!

Daj mi reci da l' me dragi želi,
da li se mome dolasku veseli?"
"Oj, djevojko, ti si puna čara,
al' tebe dragi kraj izvora vara!"

YouTube: Ivanka Stefanović — Mila majko šalji me na vodu (http://www.youtube.com/watch?v=2O3I8iNJ5_Q)
YouTube: Biljana Petković — Mila majko šalji me na vodu (http://www.youtube.com/watch?v=hHBGkdj6XQ8)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Maj 13, 2013, 03:58:09 am
**

MOJA MATI ĆILIM TKA1
narodna

Moja mati ćilim tka, grana od bora,
Hoće mene da uda, pala kraj mora.
Nemoj mati ćilim tkati,
Grana od bora pala kraj mora.

Nemoj mati ćilim tkati, grana od bora,
Neću ti se ja udati, pala kraj mora.
A kad dođe onaj pravi, biće dobar ćilim stari,
Grana od bora pala kraj mora.

1 Nikola Rackov Pesma, godine, život... Knjiga o Merimi

YouTube: Slobodanka Danka Stojiljković — Moja mati ćilim tka (http://www.youtube.com/watch?v=hspVdYgP2ZM)
YouTube: Mila Đorđević — Moja mati ćilim tka (http://www.youtube.com/watch?v=IfC4LNsW-Js)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Jun 25, 2013, 04:16:59 pm
**

MORI NADE, BELO NADE
Zapis: Stojadin Paunović
Muzika: St. Paunović

Mori Nade, belo Nade,
Mori Nade, belo Nade,
U tebe mi, Nade, konak pade
U tebe mi, Nade, konak pade.

U mene će, ludo, ta kuda će,
U mene će, ludo, ta kuda će?
Imam vino, ludo za pijenje,
Belo lice, ludo, za ljubljenje.

Će da piješ, ludo, će miluješ,
Će miluješ, ludo, pa će spiješ,
U mene će, ludo, ta kude će?

1 Kitka ti padna, Deno, zbirku pesama sakupio, zapisao i priredio Stojadin Dine Paunović | Izdavač: Narodni univerzitet Vranje, 1998.


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Jun 25, 2013, 04:20:04 pm
**

MORE ŠTO TI TEKNA

More što ti tekna, te pobegna
Rano na sabajle, rano pred zoru,
Ajde dal' ti svekar ne begdenisa
Il' ti je svekrva ljuta zmija.

More, svekar mi je krotko jagnje,
More, a svekrva mila duša,
More, mana mu je na momče
More, moma legnem, moma se dignem.

1 Kitka ti padna, Deno, zbirku pesama sakupio, zapisao i priredio Stojadin Dine Paunović | Izdavač: Narodni univerzitet Vranje, 1998.

YouTube: Branimir Stošić — More, što ti tekna (https://www.youtube.com/watch?v=PellxTNfB3E)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Decembar 27, 2013, 12:27:11 am
**

234.3
MAN'O BI SE ŠORA I SOKAKA
narodna / Mačva

Mano bi' se šora i sokaka,

PRIPEV

Dil, dil, dil! Šeferveli Julka, Julka!
Dum lađa, dum, sa, lađa,
Dum, sa, ćeri, dum, šalaj, dum!

Al' ne mogu lepi' devojaka!

PRIPEV

Ja poljubi' curicu na vodi,

PRIPEV

Pa mi neđe paprnka da rodi.

PRIPEV

Pevali: Sima Kandić, Svetislav Petrušić, Ljubisav, Ranisav, Dragan i Predrag Ristić, Dragorad Laušević, Vlado Tošić i Berislav Timotić, s. Badovinci

3 Ljubinko Miljković / Muzička tradicija Srbije II MAČVA / Str. 377


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Ostalo/R_S_YouTube_logo.jpg) (http://www.youtube.com/watch?v=WGJVj1HOwr8&feature=youtu.be)


Naslov: Pesmarica I — M
Poruka od: Angelina Novembar 24, 2016, 02:07:18 am
**

MOJ ZUMBULE

Moj zumbule, aj brigo moja,
tugo moja.
Moj zumbule, što si uvenuo?

— Kako ne bih, aj brigo moja,
tugo moja,
kako ne bih kad sam u dumanu.

Moj dragane, aj brigo moja
tugo, moja.
Moj dragane, šta mi te opilo?

— Opile me, aj brigo moja,
tugo moja,
opile me tvoje oči snene,
oči snene i usne rumene.

YouTube: Snežana Đurišić — Moj zumbule (https://www.youtube.com/watch?v=m5duuRhHUH4)
YouTube: Branka Stanarčić — Moj zumbule (https://www.youtube.com/watch?v=IcROJHpABo0)