Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 17, 2011, 04:19:31 pmNaslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:19:31 pm
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Kad sretneš Hanku
Kolika je Jahorina planina
Kolika je Jahorina (zapis: Mirecki, A. Kalauz i M. Vasiljević)
Kolika je Jahorina planina (sa tekstom)
Krce, krce nova kolca
Krca, krca nova kola (Oj, tugo, ćugo moja!)
Kaži pravo, šikaro zelena! (O' drmaj, zadrmaj!)
Kosio sam seno
Kolenike, vreteno
Ko t' pokida sa grla đerdane
Kroz ponoć nemu
Kad sam sinoć ovde bila (Devojka na studencu)
Kad je deda lumpovao
kad se setim
Kad se setim, mila dušo
Kukuruzi već se beru
Kućerak u Sremu
Kuće male krečene u belo
Karanfil se na put sprema
Kišo, tiho padaj
Koga da milujem ja
Kopa cura vinograd
Karanfile, pleme moje


Naslov: Kad sretneš Hanku
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:11 pm
*

Kad sretneš Hanku(http://lh3.google.com/image/guslargusla/Rf1chiz7EnI/AAAAAAAAAHw/3eztB4wvw14/Kad%20sretnes%20Hanku-R.gif?imgmax=512)


Naslov: Kolika je Jahorina planaina
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:15 pm
*

Kolika je Jahorina planina(http://img157.imageshack.us/img157/7086/kolikajejahorinaplaninave8.gif)


Naslov: Kolika je Jahorina
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:18 pm
*

Kolika je Jahorina


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/01KolikajeJavorinazlato1kopie.jpg)


Izvor: knjiga
MUZIKA I MUZIČARI
Stana Đurić-Klajn
Prosveta | Izdavačko preduzeće Srbije
Beograd, 1956.


Naslov: Kolika je Jahorina planina
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:21 pm
*

Kolika je Jahorina


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/KolikajeJahorinaplaninasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović    
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:25 pm
*

Krce, krce nova kola


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Krcekrcenovakolcasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:28 pm
*

Krca, krca nova kola (Oj, tugo, ćugo moja!)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/KrcakrcanovakolaSMF.jpg)


KRCA, KRCA NOVA KOLA
(Oj, tugo, ćugo moja!)

Krca, krca nova kola
PRIPEV
Oj, tugo, ćugo moja,
oj, tugo, ćugice!
"A ko li je u kolima?"
PRIPEV
"U kolima cura moja.
PRIPEV
Sidji dole, curo moja!
PRIPEV
Videće te zena moja,
PRIPEV
pa ce reći da je bolja".

Pevao: Zivorad Prelić, s. Belotić


Izvor: knjiga
Ljubinko Miljković
Muzička tradicija Srbije II
MAČVA

Šabac, 1985.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:31 pm
*

Kaži pravo, šikaro zelena! (O' drmaj, zadrmaj!)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/KazipravosikarozelenaOdrmajzadrmajs.jpg)


Izvor: knjiga
Ljubinko Miljković
Muzička tradicija Srbije II
MAČVA

Šabac, 1985.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:35 pm
*

Kosio sam seno


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kosiosamsenosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović    
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:39 pm
*

Kolenike, vreteno


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kolenikevretenosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović    
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:43 pm
*

Ko t' pokida sa grla đerdane


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kotpokidasagrladjerdanesmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović    
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:46 pm
*

Kroz ponoć nemu

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/krozponocnemu.jpg)


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:50 pm
*

Kad sam sinoć ovde bila


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kadsamsinocovdebilasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:55 pm
*

Kad je deda lumpovao


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kadjededalumpovaosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Novica Prstojević
Pošetali šabaČki trgovci
Šabac, april 2004. godineKAD JE DEDA LUMPOVAO

Kad je deda lumpovao
u šabačko staro doba,
paljeni su polileni
u svih devet carskih soba.

Poljupce je čak iz Luvra
slala Šapcu Mona Liza,
noćni život na Balkanu
bio je k'o sred Pariza.

Kad je deda lumpovao
na tri šora i dva smera,
vozili su štap i šešir
dva posebna fijakera.

Služile ga kelnerice,
nasmejane, ljupke, vešte
ali deda i ne haje,
pa odjuri sve do Pešte.

Treća zora kad osvanu
i dogore nova sveća,
pre njega su kući stigle
za baku tri korpe cveća.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:20:58 pm
*

Kad se setim


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/KadsesetimSkSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Ratislav Blagojević  
Usamljeni harmonikaš
Beograd, 1998.


Stihovi: Jovan Jovanović Zmaj


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:21:02 pm
*

Kad se setim, mila dušo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kadsesetimmiladusosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:21:07 pm
*

Kukuruzi već se beru


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/n0004.jpg)


Izvor: knjiga
Leti, leti pesmo moja mila
Dragoslav Milovanović Valjak
Beograd 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:21:10 pm
.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:21:13 pm
*

Kućerak u Sremu


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/KucerakuSremu.jpg)


KUĆERAK U SREMU
Vlada Kanić

Ima jedan kućerak u Sremu,
zidan je od blata iz inata,
s pogledom na jablanovo granje
i salonom za plakanje.

Iznad kuće vinograd u bregu,
podrum čuva kuče zvano Đole,
kuma su mu treznili od vina,
pa je Đole sada Đina.

(refren)
Hej, hej, kad bi srce,
hej, hej, kad bi duša,
hej, hej, kad bi sudba,
vratila me domu mome,
Sremu voljenome.

Znam za jedan kućerak u Sremu,
mladost moja stanuje u njemu,
ostala je sputanih ramena
u pižami od vremena.

Tamo gde se u društvu boema,
pilo s nogu bežalo od žena,
pevalo se najlepše na svetu,
pokraj lampe na buretu.

(refren)
Hej, hej, kad bi srce,
hej, hej, kad bi duša,
hej, hej, kad bi sudba,
vratila me domu mome,
Sremu voljenome.

Hej, hoće srce, hej hoće duša,
hej, neda sudba da se vratim domu mome,
Sremu dalekome.

Prilog člana Skypi


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 04:21:17 pm
*

Kuće male krečene u belo


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Kucemalekreceneubelo1a.jpg)


Prilog člana Skypi


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 01:16:29 am
*

Karanfil se na put sprema


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Karanfilsenaputsprema.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 01:21:38 am
*

Kišo, tiho padaj


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Kisotihopadaj.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 03:27:53 am
*

Koga da milujem ja


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Kogadamilujemja.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Januar 22, 2012, 05:49:02 pm
*

Kopa cura vinograd


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Kopacuravinogradsmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović    
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — K
Poruka od: Angelina Januar 26, 2012, 12:03:02 am
*

Karanfile, pleme moje


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Karanfileplememoje1a.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikoločki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.