Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 17, 2011, 02:46:57 amNaslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:46:57 am
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Mehandži', more
Milica jedna u majke
Mlada Jelka ljubi Janka
Mara, devojka
Maro Resavkinjo...
Maramica od belog fulara
Mila majko, šalji me na vodu
Moj Milane
Misli Mile da je meni žao
Moj dilbere, rođo moja
Miruj, miruj srce moje!
Moj dilbere, dušo moja
Moj se dragi po livadi šeće
Moj behare
Moj konjiću
Mile, Mile, šubara te kvari
Moja mati ćilim tka
Moj dragane, što me zaboravljaš
Maro, Maro od bisera grano


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:24 am
*

Mehandži', more


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Mehandzi_more.jpg)


Izvor: zbirka knjižica
1000 najlepših pesama i romansi
Skupio i priredio Romčević Goran
Beograd, 1997.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:27 am
*

Milica jedna u majke


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Milicajednaumajkesmf.jpg)


Izvor: CD
Ksenija Cicvarić
Antologija
2002.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:32 am
*

Mlada Jelka ljubi Janka


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/MladaJelkaljubiJankasmf.jpg)


Izvor: CD
Ksenija Cicvarić
Antologija
2002.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:37 am
*

Mara, devojka


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Maradevojkasmf.jpg)


Izvor: zbirka knjižica
1000 najlepših pesama i romansi
Skupio i priredio Romčević Goran
Beograd, 1997.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:40 am
*

Maramica od belog fulara


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Maramicaodbelogfularasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:44 am
*

Mila majko, šalji me na vodu


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Milamajkosaljimenavodusmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:50 am
*

Moj Milane


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/MojMilanesmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:54 am
*

Maro Resavkinjo...


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/MaroResavkinjoNarodnapevanka-VladRDjordjevic.jpg)


Knjiga:
NARODNA PEVANKA
Sastavio Vlad. R. Đorđević
Štamparija i litografija
"Narodna Samouprava"
Beograd, 1926


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:49:58 am
*

Misli Mile da je meni žao


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/MisliMiledajemenizaosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:50:02 am
*

Moj behare


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Mojbehare.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:50:08 am
*

Maro, Maro od bisera grano


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/MaroMaroodbiseragrano.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:50:13 am
**

Mile, Mile, šubara te kvari


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Mile_Mile_subara_te_kvari.jpg)


Izvor: knjiga notnih zapisa
Žarko Petrović | Pesme koje večno žive
tri stotine pesama | Prvo izdanje, 1987. godine


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:50:17 am
*

Miruj, miruj srce moje!


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Miruj_miruj_srce_moje.jpg)


Miruj, miruj, srce moje!
Tko je, srce, u te dirno

Tko je, srce, u te dirno
da si tako sad nemirno?
Kao ptica u zatvoru
za svijetom te zelje moru:
nij' u svijetu nebo tvoje;
miruj, miruj, srce moje!

Ne udaraj toli jako,
razbit mozes prsi lako:
preslabe su, izmucene,
a da puknu, bez koprene
bile bi sve rane tvoje;
miruj, miruj, srce moje!

Ah, stisni se u svom kutu
i pregori zelju ljutu;
tople su ti ove grudi,
sebicni su vani ljudi:
svaki grije srce svoje;
miruj, miruj, srce moje!

Oj mahni se svijega, ma'ni,
u bolesti sta ces vani?
Svijet boluje vijek dovijeka,
ni sam zase nema lijeka,
kamol' za bol rane tvoje;
miruj, miruj, srce moje!

U svijetu bi bokce bilo,
placuc prage oblazilo,
svak bi mislio da ti treba
za utjehu mrva hljeba.
Tko bi pozno suze tvoje?
Miruj, miruj, srce moje!

Znam ja, ti bi mah na vrata
poletjelo tvoga zlata!
Nije Milka tvoja vise,
vec za drugog ona dise,
drugi ljubi zlato tvoje.
Miruj, miruj, srce moje!

Stihovi Petar Preradović


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 02:50:21 am
*

Moj dilbere, rođo moja


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Moj_dilbere_rodjo_moja.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 12:12:10 am
*

Moj dilbere, dušo moja


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Moj_dilbere_duso_moja.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 01:39:29 am
*

Moja mati ćilim tka


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Moja_mati_cilim_tka.jpg)


Izvor: knjiga
Milorad Kenjalović
Biseri gradske muzike


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 01:53:42 am
*

Moj konjiću


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Moj_konjicu.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Januar 26, 2012, 01:00:58 am
*

Moj se dragi po livadi šeće


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Moj_se_dragi-po_livadi_sece.jpg)


Naslov: Notni zapisi — M
Poruka od: Angelina Mart 06, 2015, 03:37:10 am
*

Moj dragane, što me zaboravljaš


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Notni_zapisi/Moj_dragane_sto_me_zaboravljas.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.