Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 17, 2011, 01:57:34 amNaslov: Notni zapisi — Š
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:57:34 am
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Što ti je, Stano, mori
Što mi je merak
Što mi je merak
Što si, Leno, na golemo
Šta to miče kroz šibljiče
Škripi đeram, ko je na bunaru
Što grad Smederevo
Šano dušo, Šano, mori, otvori mi vrata (Notni zapis S. S. Mokranjac)
Šano, dušo
Što se bore misli moje
Što se bore misli moje (Notni zapis Slobodan Varsaković)
Što je lepo kad se neko voli


Naslov: Što ti je, Stano, mori
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:17 am
*

Što ti je, Stano, mori


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StotijeStanomoriSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Što mi je merak
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:21 am
*

Što mi je merak


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StomijemerakSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Što mi je merak
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:25 am
*

Što mi je merak


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StomijemerakSkSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Ratislav Blagojević
Usamljeni harmonikaš
Beograd, 1998.


Prilog člana Skypi


Naslov: Što si, Leno, na golemo
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:29 am
*

Što si, Leno, na golemo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StosiLenonagolemoSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Šta to miče kroz šibljiče
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:33 am
*

Šta to miče kroz šibljiče(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Statomicekrozsibljicesmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Škripi đeram, ko je na bunaru
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:36 am
*

Škripi đeram, ko je na bunaru


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Skripidjeramkojenabunarusmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Što grad Smederevo
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:40 am
*

Što grad Smederevo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StogradSmederevoSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Šano dušo, Šano, mori, otvori mi vrata (Notni zapis S. S. Mokranjac)
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:43 am
*

Šano dušo, Šano, mori, otvori mi vrata
(Notni zapis S. S. Mokranjac)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SanodusoSanomoriotvorimivratasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Šano, dušo
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:47 am
*

Šano, dušo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sanodusosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Što se bore misli moje
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:51 am
*

Što se bore misli moje


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Stoseboremislimoje1smf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Što se bore misli moje
Poruka od: Angelina Februar 17, 2011, 01:59:55 am
*

Što se bore misli moje


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Stoseboremislimojesmf-1.jpg)


Naslov: Notni zapisi — Š
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 03:10:32 am
*

Što je lepo kad se neko voli


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Stojelepokadsenekovoli.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.