Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 16, 2011, 11:16:39 pmNaslov: Notni zapisi — L
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:16:39 pm
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Lolo moja garava!
Lastavice, lasto
Lepo ti je u našemu Sremu
Leti, leti pesmo moja mila
Ladovina usred vinograda
Lepe li su, nano, Gružanke devojke
Lepo ti je biti čobanica
Lepa Pava...


Naslov: Lolo moja garava!
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:17:00 pm
*

Lolo moja garava!


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Lolomojagaravasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Ljubinko Miljković
Muzička tradicija Srbije II
MAČVA

Šabac, 1985.


Naslov: Lastavice, lasto
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:17:24 pm
*

Lastavice, lasto


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Lastavicelasto1.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Lepo ti je u našemu Sremu
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:17:52 pm
*

Lepo ti je u našemu Sremu


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/LepotijeunasemuSremu1.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Leti, leti pesmo moja mila
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:18:21 pm
*

Leti, leti pesmo moja mila


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/n0001-1.jpg)


Izvor: knjiga
Leti, leti pesmo moja mila
Dragoslav Milovanovic Valjak
Beograd 2004.


Naslov: Ladovina usred vinograda
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:18:45 pm
*

Ladovina usred vinograda


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/n0003-1.jpg)


Izvor: knjiga
Leti, leti pesmo moja mila
Dragoslav Milovanović Valjak
Beograd 2004.


Naslov: Lepe li su, nano, Gružanke devojke
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 11:19:08 pm
*

Lepe li su, nano, Gružanke devojke


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/LepelisunanoGruzankedevojkesmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — L
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 01:32:01 am
*

Lepo ti je biti čobanica


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Lepotijebiticobanica.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — L
Poruka od: Angelina Januar 26, 2012, 02:22:27 am
*

Lepa Pava...


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/LepaPavaNarodnapevanka-VladRDjordjevic.jpg)


Knjiga:
NARODNA PEVANKA
Sastavio Vlad. R. Đorđević
Štamparija i litografija
"Narodna Samouprava"
Beograd, 1926