Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 16, 2011, 12:27:43 amNaslov: Notni zapisi — Z
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:27:43 am
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Zadunuše sabazorski vetrovi
Zeleni se livada (Notni zapis Ljubinko Miljković)
Zeleni se livada (Notni zapis Miodrag Bogdanović)
Zvoni zvonce
Zračak viri kroz grančice
Zora rudi majka ćerku budi
Zelen-lišćce goru kiti / Siroče
Zarudela šljiva ranka
Znaš li, dragi, onu šljivu ranku
Zasto svićeš tako rano
Zbogom moja ljubavi
Zavejan je put za salaš
Za rastanak oboje smo krivi


Naslov: Zadunuše sabazorski vetrovi
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:28:53 am
*

Zadunuše sabazorski vetrovi


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/ZadunusesabazorskivetroviSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Zeleni se livada (Notni zapis Ljubinko Miljković)
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:30:42 am
*

Zeleni se livada (Notni zapis Ljubinko Miljković)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Zeleniselivadasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Ljubinko Miljković
Muzička tradicija Srbije II
MAČVA

Šabac, 1985.


Naslov: Zeleni se livada (Notni zapis Miodrag Bogdanović)
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:31:20 am
*

Zeleni se livada (Notni zapis Miodrag Bogdanović)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Zeleniselivada1smf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Zvoni zvonce
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:33:20 am
*

Zvoni zvonce


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Zvonizvonce1.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Zračak viri kroz grančice
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:34:12 am
*

Zračak viri kroz grančice


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Zracakvirikrozgrancicesmf1.jpg)


Muzika: Isidor Bajic
Stihovi: Jovan Jovanovic Zmaj?


... "U velikom broju Bajićevih kompozicija, naročito onih koje je pisao za komade s pevanjem, tako je prisno pogođen narodski duh da su cčsto smatrane za narodne (Jesen stiže dunjo moja; Srpkinja; Ej ko ti kupi; Zračak viri i dr.)".
Stana Đ. Klajn


Naslov: Zora rudi majka ćerku budi
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:34:30 am
*

Zora rudi majka ćerku budi


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/ZorarudimajkacerkubudiSMF.jpg)


ZORA RUDI MAJKA ĆERKU BUDI

Zora rudi majka ćerku budi.
Ustaj srce, granulo je sunce.
Zora svita majka ćerku pita,
Kaži, mila, šta si noćas snila?
Majko mila, lep sam sanak snila,
Sve oltare i svilene dare,
Sve prstenje i vence zelene,
Ruzmarina, venčani' haljina.
Kalopera ručnoga devera,
Mnoge svate gdi nas kući prate,
Mene mladu mladoženji dadu.
Mila mati, ti ćeš bolje znati.
Sad tolmači šta taj sanak znači?
Da l se zbiva što se u snu sniva?

Izvor:
Kornelije Stanković — Sabrana dela / knjiga 2
Glvni urednik: Danica Petrović
Beograd — Novi sad 2007.


Naslov: Zelen-lišćce goru kiti / Siroče
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:34:50 am
*

Zelen-lišćce goru kiti / Siroče


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Zelen-liscegorukitismf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.Siroče

Zelen-lisje goru kiti,
miris-cveće polje šara,
a u lugu sirotašce
tiho goru razgovara:

"I ti imaš majke svoje,
goro čarna, goro mila,
pa te tvoja dobra majka
danas lepo opremila.

Kadiveli dolamicu
obukla ti od miline,
išarala meke grudi,
ravna polja i doline.

Pa kada je u samoći
tvoga srca želju čula,
mirisom te duše svoje
u milosti zadahnula..."

I još dete mekim glasom
tužno gori zborit poče;
al' uzdahnu gora čarna:
"O, siroče!... O, siroče!..."

Samo čovek, tvda srca,
mirno sluša, hladno ćuti;
tek od gladi kad premine
na grobu će uzdahnuti...

Stihovi Đure Jakšića


Ova, mnogima poznata pesma još uvek se svrstava u starogradske, izvorne ili "sevdalinke." Stihove pesme "Siroče" napisao je Đura Jakšić 1876. godine; objavljene između ostalog i u zbirci Đurinih pesama pod nazivom LIRIKA 1952. godine u Novom Sadu. Smatram da je Miodrag Bogdanović napravio veliki propust ne proverivši da li se ustinu radi o staroj narodnoj pesmi čiji autor nije poznat. Ljutimo se na mnoge hrvatske pevače i pevače muslimanske vere koji uporno prisvajaju srpske pisane narodne pesme, međutim, isto to.
 
U knjizi Miodraga Bogdanovića "Zavičaju, mili kraju" nalaze se preko 300 pesama stavljenih u note. Polazim od toga da je Miodrag Bogdanović sam napravio izbor notnih zapisa pesama i kola. Mislila sam da je Bogdanović prilikom navođenja informacija pored notnih zapisa koristio isključivo proverene informacije. Na žalost, na više mesta upisano je pogrešno ime autora. Takođe, neke pesme su navedene kao "narodne", a nisu.

Primeri:  

"Stani, stani Ibar vodo" — navodi se kao narodna. Autor pesme je Dragiša Nedović.
"Obraše se vinogradi" — navodi se kao narodna. Autor pesme je Dragiša Nedović.
"Igrale se delije" — navodi se kao narodna. Pisac stihova je pesnik Milorad Petrović Seljanica. Muziku na stihove komponovao je Božidar Joksimović 1919. godine.
"Sliku tvoju ljubim" — kao kompletan autor naveden je Miodrag Todorović Krnjevac. Na singovima i albumima Tome Zdravkovića kao tekstopisac navodi se Toma Zdravković.
"Da ja imam srca dva" — kao pisac muzike i teksta navodi se Duško Živkovuić. Na albumu koji nosi naziv "Stari zvuci" istoimenog ansambla, navedena su čak četiri imena: D. Živković — D. Aleksandrić — R. Radovanović i kao vokalni ar. J. Živanović.
 
Knjiga Miodraga Bogdanovića, "Zavičaju, mili kraju", svakako predstavlja izuzetno vrednu zbirku notnih zapisa što je rezultat 60 godina bogatog pevačkog iskustva. Bogdanović važi za jednog od najvećih poznavaoca naših narodnih pesama. Moguće da ni sam ne zna koliko pesama može otpevati u njihovom izvornom obliku? Takođe, Bogdanović je vrlo cenjen od strane svojih kolega. Poznat je njegov rad na negovanju i očuvanju srpske narodne muzike. Snimio je za Radio Beograd oko 120 trajnih snimaka; održao je više od 300 humanitarnih koncerata itd. S toga mi je neshvatljivo da se toliko grešaka našlo u knjizi.

Na zadnim stranicama knjige "Zavičaju, mili kraju" mogu se pročitati utisci Miodragovih kolega, saradnika i prijatelja o samoj knjizi. Pomenuću samo nekoliko imena: Radoslav Graić, Ljubiša Pavković, Jordan Nikolić, Bora Dugić. Neshvatljivo je da niko od njih nije ukazao Bogdanoviću na propuste koje ova knjiga sadrži. Šteta! Šteta, jer knjiga "Zavičaju, mili kraju"ne može poslužiti kao pouzdan izvor informacija.

Angelina, 11.07.2008.


Naslov: Zarudela šljiva ranka
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:35:10 am
*

Zarudela šljiva ranka


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/n0003.jpg)


Izvor: knjiga
Leti, leti pesmo moja mila
Dragoslav Milovanović Valjak
Beograd 2004.


Naslov: Znaš li, dragi, onu šljivu ranku
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:36:26 am
*

Znaš li, dragi, onu šljivu ranku


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Znaslidragionusljivurankusmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Zasto svićeš tako rano
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:36:59 am
*

Zasto svićeš tako rano


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Zastosvicestakoranosmf.jpg)


Muzika: Miodrag Krnjevac
Tekst: Mladen Stepanović


Naslov: Zbogom moja ljubavi
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:37:17 am
*

Zbogom moja ljubavi


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Zbogommojaljubavi1-1.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Zavejan je put za salaš
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 12:37:45 am
*

Zavejan je put za salaš


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Zavejanjeputzasalas1.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Notni zapisi — Z
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 03:02:06 am
*

Za rastanak oboje smo krivi


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/Zarastanakobojesmokrivi.jpg)


Izvor: knjiga
Nikola Rackov
Pesma, godine, život...
Knjiga o Merimi
Beograd, 2004.