Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 15, 2011, 11:39:11 pmNaslov: Notni zapisi — U
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:39:11 pm
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Uskliknimo s ljubavlju (Himna svetom Savi)
Ustaj, Maro, ustaj, zlato
Udaralo u tamburu đače
U cvetnom vrtu / Šta će...
U lijepom starom gradu Višegradu
U Novom Sadu


Naslov: Uskliknimo s ljubavlju (Himna svetom Savi)
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:40:06 pm
*

Uskliknimo s ljubavlju (Himna svetom Savi)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/HimnaSvetomSaviSMF.jpg)


Naslov: Ustaj, Maro, ustaj, zlato
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:43:12 pm
*

Ustaj, Maro, ustaj, zlato


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/UstajMaroustajzlatosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Udaralo u tamburu đače
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:46:39 pm
*

Udaralo u tamburu đače


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/UdaraloutamburudjaceSMF.jpg)


Izvor:
Kornelije Stanković — Sabrana dela / knjiga 2
Glvni urednik: Danica Petrović
Beograd — Novi sad 2007.


Naslov: U cvetnom vrtu / Šta će...
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:47:31 pm
*

U cvetnom vrtu / Šta će...


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StaceUcvetnomvrtuLjMkopiesmf.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.U cvetnom vrtu / Šta će...


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StaceUcvetnomevrtusmf.jpg)


Izvor: zbirka knjižica
1000 najlepših pesama i romansi
Skupio i priredio Romčević Goran
Beograd, 1997.Šta će…

Šta ce u lepom vrtu
Uveo bačen cvet?
Na svetu nikog nemam —
Treba li mene svet ?...

Išao sam dalje, dalje,
Ljubavi tražeći hlad,
Da u tom hladu umrem,
Čezneći stranac mlad.

Mloga mi lepa moma
Darova pogled svoj;
Al' jedva što bijaše —
O, bože, bože moj!...

Prvi je pogled osto
U srcu urezan,
Mlađanih mojih leta
Ovo je bio san.

O njom sam samo snivao,
Ona mi beše sve!
Neka me ona vole,
A svijet prezire.

Svet mi je ona bila,
Ja nebo, sunce njoj —
Al' preka sudba htede —
O, bože, bozž moj!...

U ovu goru zađoh,
U strani zavičaj,
Ne gledam njeno lice,
Njenoga oka sjaj.

Samo se sećam raja
Mladog života svog,
Svakog poljupca, glasa,
Pogleda njezinog.

Pa tiho tužim, venem
I kunem život svoj
U ovoj pustoj gori;
O bože, bože moj!!!

Stihovi Đure Jakšića, 1857.


Naslov: U cvetnom vrtu / Šta će...
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:48:00 pm
*

U lijepom starom gradu Višegradu


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/UlijepomstaromgraduVisegradu.jpg)


Izvor: knjiga
Milorad Kenjalović
Biseri gradske muzike


__________

Stihovi i muzika: Dragiša Nedović


Naslov: U Novom Sadu
Poruka od: Angelina Februar 16, 2011, 03:11:23 am
*

U Novom Sadu


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/UNovomSaduSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.