Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Notni zapisi => Temu započeo: Angelina Februar 15, 2011, 10:39:09 pmNaslov: Notni zapisi — S
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:39:09 pm
*

(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Humor%20-%20Animacije/Clefs01.gif)


S A D R Ž A J

Sjet' se draga, ti' prošli' vremena
Slavej pile, ne poj rano 2 n.z.
Svi šajkaši...
Sejdefu majka buđaše
Sejdefu majka buđaše (Notni zapis Slobodan Varsaković)
Stara varoš (U izvođenju Ksenije Cicvarić)
Stara varoš
Sitna knjiga na žalosti
Simbil cveće
Slavuj mi poje
Svi dragani, mog dragana nema
Sinoć mi dragi dolazi
Sinoć malo
Soko leti više Sarajevo
Sa Ovčara i Kablara
Selo moje, zavičaju mio
Sve što mene okružava
Sećaš li se onog sata
Sve dok je tvoga blagog oka
Sunce jarko ne sijaš jednako
Selo, sunce, stiglo veče
Snove snivam
Sećaš li se draga onog mesta
Svadbe stižu, jesen je
Stade se cveće rosom kititi
Stani, stani, Ibar vodo
Siroma' sam, druže
Smederevo, grade od starina
Sačuvaj tajnu
Savila se bela loza


Naslov: Sjet' se draga, ti' prošli' vremena
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:40:55 pm
*

Sjet' se draga, ti' prošli' vremena


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sjetsedragatiproslivremenasmf-1.jpg)


Izvor: knjiga
Ljubinko Miljković
Muzička tradicija Srbije II MAČVA
Šabac, 1985.


Naslov: Slavej pile, ne poj rano
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:42:17 pm
*

Slavej pile, ne poj rano


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Slavejpilenepojranosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.*

Slavuj pile, ne poj rano


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Slavujpilenepojranosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Svi šajkaši...
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:42:46 pm
*


Svi šajkaši...


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/SvisajkasiNarodnapevanka-VladRDjordjevic.jpg)


Knjiga:
NARODNA PEVANKA
Sastavio Vlad. R. Đorđević
Štamparija i litografija
"Narodna Samouprava"
Beograd, 1926


Naslov: Sejdefu majka buđaše
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:43:16 pm
*

Sejdefu majka buđaše (Notni zapis Slobodan Varsaković)


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sejdefumajkabudjase1smf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Sejdefu majka buđaše
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:43:41 pm
*

Sejdefu majka buđaše


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sejdefumajkabudjasesmf.jpg)


Izvor: CD
Ksenija Cicvarić
Antologija
2002.


"Melodija nastala u Ulcinju, a zapisao je davno i u note stavio neki učitelj. Ovu pesmu su mnogi pevači pevali posle Ksenije. Otuda njena velika popularnost."


Naslov: Stara varoš
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:44:44 pm
*

Sejdefu majka buđaše


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Staravaros1smf.jpg)


Izvor: zbirka knjižica
1000 najlepših pesama i romansi
Skupio i priredio Romčević Goran
Beograd, 1997.


Naslov: Stara varoš
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:45:02 pm
*

Stara varoš


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Staravarossmf.jpg)


Izvor: CD
Ksenija Cicvarić
Antologija
2002.


Podgorička. Kao varijanta peva se u Bijelom Polju.


Naslov: Sitna knjiga na žalosti
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:45:56 pm
*

Sitna knjiga na žalosti


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sitnaknjiganazalostismf.jpg)


Izvor: Trodupli CD PGP
Zapisano u vremenu
Pesme Ksenije Cicvarić
1998.Pesma se peva u istočnoj Hercegovini.


Naslov: Simbil cveće
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:47:08 pm
*

Simbil cveće


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SimbilcveceSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Slavuj mi poje
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:47:43 pm
*

Slavuj mi poje


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SlavujmipojeSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Svi dragani, mog dragana nema
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:48:41 pm
*

Svi dragani, mog dragana nema


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SvidraganimogdragananemaSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Sinoć mi dragi dolazi
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:57:50 pm
*

Sinoć mi dragi dolazi


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sinocmidragidolazi1smf.jpg)


Izvor: Muzička enciklopedija III


Naslov: Sinoć malo
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:58:52 pm
*

Sinoć malo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SinocmalaSMF.jpg)


Izvor: Muzička enciklopedija III


Naslov: Soko leti više Sarajevo
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 10:59:31 pm
*

Soko leti više Sarajevo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SokoletiviseSarajevoSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Stevan Stojanović Mokranjac
Etnomuzikološki zapisi
Priredio Dragoslav Dević
Beograd, 1996.


Naslov: Sa Ovčara i Kablara
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:00:11 pm
*

Sa Ovčara i Kablara


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SaOvcaraiKablarasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Selo moje, zavičaju mio
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:00:56 pm
*

Selo moje, zavičaju mio


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Selomojezavicajumiosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.Naslov: Sve što mene okružava
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:02:06 pm
*

Sve što mene okružava


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/SvestomeneokruzavaStihoviDositejObr.jpg)


Miodrag Popović
Istorija srpske književnosti
romantizam II
Nolit • Beograd
1972


Naslov: Sećaš li se onog sata
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:02:43 pm
*

Sećaš li se onog sata


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/note0002.jpg)


Tekst i muzika: Spiridon Jović


Naslov: Sve dok je tvoga blagog oka
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:03:15 pm
*

Sve dok je tvoga blagog oka


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Svedokjetvogablagogokasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Sunce jarko ne sijaš jednako
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:03:57 pm
*

Sunce jarko ne sijaš jednako


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SuncejarkonesijasjednakoSMF.jpg)


Izvor: Kornelije Stanković — Sabrana dela / II
Glavni urednik: Danica Petrović
Beograd — Novi sad 2007.


Naslov: Selo, sunce, stiglo veče
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:29:31 pm
*

Selo, sunce, stiglo veče


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/SelosuncestigloveceSMF.jpg)


Izvor: Kornelije Stanković — Sabrana dela / II
Glavni urednik: Danica Petrović
Beograd — Novi sad 2007.


Naslov: Snove snivam
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:30:38 pm
*

Snove snivam


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Snovesnivamsmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Sećaš li se draga onog mesta
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:31:23 pm
*

Sećaš li se draga onog mesta


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/secas_li_se_draga-1.jpg)


Naslov: Svadbe stižu, jesen je
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:33:43 pm
*

Svadbe stižu, jesen je


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Svadbestizujesenjesmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Stade se cveće rosom kititi
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:34:23 pm
*

Stade se cveće rosom kititi


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StadesecvecerosomkititiSkSMF.jpg)


Izvor: knjiga
Ratislav Blagojević
Usamljeni harmonikaš
Beograd, 1998.


Autor teksta i muzike: Dragiša Nedović

Prilog clana Skypi


Naslov: Stani, stani, Ibar vodo
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:35:01 pm
*

Stani, stani, Ibar vodo


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/StanistaniIbarvodosmf.jpg)


Izvor: knjiga
Srpska narodna PESMARICA
Priredio: Simeon Marinković
Notni zapis: Slobodan Varsaković
Kreativni centar, Beograd, 2004.


Naslov: Siromah sam druže
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:35:34 pm
*

Siromah sam druže


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/n0010.jpg)


Izvor: knjiga
Leti, leti pesmo moja mila
Dragoslav Milovanović Valjak
Beograd 2004.


Naslov: Smederevo, grade od starina
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:36:20 pm
*

Smederevo, grade od starina


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Smederevogradeodstarinasmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.


Naslov: Sačuvaj tajnu
Poruka od: Angelina Februar 15, 2011, 11:36:55 pm
*

Sačuvaj tajnu


(http://i161.photobucket.com/albums/t237/SrpskiMuzickiForum/Notni%20zapisi/Sacuvajtajnusmf.jpg)


Izvor: knjiga
Mile Bogdanović
Zavičaju, mili kraju
Beograd, 2004.Na albumu Dušana Kostića u izdanju RTB 51126221 iz 1983. godine kao aranžer pesme "Sačuvaj tajnu" naveden je M. M. Ilić.


Naslov: Notni zapisi — S
Poruka od: Angelina Januar 26, 2012, 12:26:33 am
*

Savila se bela loza...


(http://i461.photobucket.com/albums/qq338/Kulturna-bastina-Srbije/Notni%20zapisi/SavilasebelalozaNarodnapevanka-VladRDjordjevic-1.jpg)


Knjiga:
NARODNA PEVANKA
Sastavio Vlad. R. Đorđević
Štamparija i litografija
"Narodna Samouprava"
Beograd, 1926