Muzika

SRPSKI MUZIČKI FOLKLOR => Muzikolozi • Zapisivači i proučavaoci narodnih igara i pesama — biografija i prilozi => Temu započeo: Angelina Februar 13, 2011, 11:54:32 pmNaslov: Jasmina Milojević (1969)
Poruka od: Angelina Februar 13, 2011, 11:54:32 pm
*

JASMINA MILOJEVIĆ

Rođena 1969. godine u Aleksincu. Osnovnu školu završila je u Beogradu. U SMŠ "Stanković" završila je Odsek za organizaciju muzičkih aktivnosti i Vokalno — instrumentalni odsek (harmonika). Na katedri za istoriju muzike i muzički folklor FMU diplomirala je sa zvanjem diplomirani etnomuzikolog. Završila je dodiplomske studije na Alternativnoj Akademskoj Obrazovnoj Mreži jednogodišnje "Studije kulture i roda — pogled sa Balkana". Student je poslediplomskih interdisciplinarnih studija Univerziteta Umetnosti u Beogradu — grupa za "Teoriju umetnosti i medija".

Do sada radila kao muzički saradnik Koncerta studija B, programa klasične muzike u RTV Studio B i programima Susretanja i Stereorama Radio Beograda. Sada je saradnik Trećeg programa Radio Beograda. Kao pedagog radila u muzičkoj školi "Miloje Milojević" kao nastavnica solfeđa, teorije muzike i kamerne muzike.
 

BIBLIOGRAFIJA  — Radovi

1. Jasmina Milojević, Muzika kao činilac nacionalnog identiteta, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, www.instifdt.bg.ac.yu/index
2. Jasmina Milojević, Kreiranje tradicije (Od narodne muzike do turbo folka), feljton, dnevni list "Politika" 6—21 februar 2002.
3. Jasmina Milojević, Na podijumima umetničke muzike u: Kultura br.102, Beograd, 2002. 63—68
4. Jasmina Milojević, Problemi etnomuzikologije kao teorije kulture, Radio Beograd — Treći Program, Emisija "Ogledi o muzici", 15. VIII 2004.
5. World Music na Balkanu: Grčka, Bugarska, Srbija — novokomponovana narodna muzika i muzička postmoderna
6. Jasmina Milojević, Problemi etnomuzikologije kao teorije kulture u : Muzički talas br. 14
7. Jasmina Milojević, Novo guslarstvo (Ogled o upotrebi tradicionalne muzičke forme u popularnoj kulturi) u Kultura 116/117, Beograd 2006.
8. Novokomponovana narodna muzika-potamneli biseri folklornog nasledja u: Beseda, Ljubljana, 2007.
9. Turbo-folk: World music ili postmoderni Vavilon? (u štampi)

Tekst preuzet sa interneta