Muzika

ZVUČNI I VIZUELNI MATERIJAL => Pesmarica I => Temu započeo: Angelina Februar 05, 2011, 01:58:54 amNaslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Februar 05, 2011, 01:58:54 am
*

S A D R Ž A J


Srpska se truba s Kosova čuje
Sedi moma na visoko
Stanika mi bolna
Sabazorski vetrovi
Simbil cveće *
Sedenća
Stara varoš
Sedam sati udara
Srce mi boluje
Sinđirići zveče
Slavej pile, ne poj rano
Slavuj pile, ne budi mi gospodara
Svunoć mi slavuj prepeva
Set' se draga tih prošlih vremena *
Sama sedi i dušmane kune *
Svu noć odim *
Sinoćke te videh, lele, Zone *
Soko mi leti visoko
Stojna moma *
Stojna moma brazdu kopa
Sedi Mara na kamen studencu (Maro, Maro, od bisera grano) *
Sve livada nigde 'lada nema / Tri livade
Sedlaj konja, Rado
Sastale se tri devojke
Sitan kamen
Samo ti se čudim, Cveto
Svani zoro
Stojane, sine
Sadila moma lojze
Spava moma...
Svu noć sedim na kapiju
Smilj' Smiljana, smilj' po gori brala
Smilj Smiljana
Sejdefu majka buđaše *
Sadila Milena lojze
Sazdade se crni oblak


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Februar 05, 2011, 01:59:25 am
*

SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE

Srpska se truba s Kosova čuje,
Srbina svakog da obraduje.
Trubite braćo, silnije, bolje,
opet je srpsko Kosovo Polje.

Srpski junaci, sunce vam sinu,
osvetiste se vi dušmaninu.
Osvetili ste Cara Lazara,
sve Jugoviće, Bogdana stara.

Ivana, Milana, Miloša lava,
Srpstvo im kliče hvala i slava.
Banović Strahinju, Kraljević Marka,
sve nas je srpska rodila majka.

YouTube: Radiša Urošević — Srpska se truba s Kosova čuje (https://www.youtube.com/watch?v=DxGlW6p7eSU)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 04:29:07 pm
*

SRCE MI BOLUJE1
Peć / devojačka pesma
Zapisao: Aco Dogandžić

Srce mi boluje,
srce mi boluje, 2x
a ne znam što mu je. 2x

Da li od meraka,
da li od meraka, 2x
ili od sevdaha? 2x

Da li žališ, momo,
da li žališ, momo,
svoje devovanje,
svoje devovanje,
ludo agovanje?

Pusta mladost, momo,
pusta mladost, momo,
pusto devovanje,
pusto devovanje,
ludo agovanje.

Mladost brzo dođe,
mladost brzo dođe, 2x
starost teško prođe! 2x

Ljubavna pesma sa motivom žalosti za mladošću.
1 CD Mara Đorđević — Pesme sa Kosova i Metohije | Izdanje RTS PGP | 2000.


YouTube: Mara Đorđević — Srce mi boluje (https://www.youtube.com/watch?v=z9RcCEnVp8w)
YouTube: Merima Njegomir — Srce mi boluje (https://www.youtube.com/watch?v=Kctofxslr9g)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 04:34:05 pm
*

STANIKA MI BOLNA1
narodna

Stanika mi bolna legnala
Stanika mi bolna tugo,
legnala.

Od taj bolest golema
od taj pusta ljubav
neverna.

Stanika s'majku zboraše
uči me mila nano, karaj me.

1 CD "Zona Zamfirova" | Izdanje RTS PGP | 2002

YouTube: Staniša Stošić — Stanika mi bolna legnala (https://www.youtube.com/watch?v=gm1Dhre_VdY)
YouTube: Dragoslava Genčić — Stanika mi bolna legnala (https://www.youtube.com/watch?v=qLc5gKnGEBk)
YouTube: Sloboda Mićalović Ćetković — Stanika mi bolna legnala (https://www.youtube.com/watch?v=8fM2et1d5wc)
YouTube: Dejan Pešić — Stanika mi bolna legnala


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina April 15, 2011, 04:37:17 pm
**

SABAZORSKI VETROVI1

Aj, zadunuše sabazorski vetrovi,
Aj, otvoriše na đul bašti kapiju,
Aj, i razviše u đul bašti ružicu,
Aj, pod njom sedi isprošena devojka.

1 CD Teofilovići — Sabazorski vetrovi / Snimano, 14. maj, 2001. godine, Banski Dvor — Banja Luka

YouTube: Jordan Nikolić — Aj, zadunuše sabazorski vetrovi (https://www.youtube.com/watch?v=dR0Rf1OVbps)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Maj 26, 2011, 03:37:58 pm
**

SIMBIL CVEĆE1

Simbil cveće, more, simbil cveće
mavi i zeleno, mavi i zeleno

Moje srce, lele, moje srce
jadno i čemerno, jadno i čemerno

Merak imam, more, merak imam
na prvu kojšiku, na prvu kojšiku.
 
Ama mi gu, lele, ama mi gu
drugar zaprosija, drugar zaprosija.

Pa me vika, more, pa me vika
dever da mu bidnem, dever da mu bidnem.

Da l' da idem, lele, da l' da idem
da li da ne idem, ili da ne idem?

Će da idem, more, će da idem
makar da ne dođem, makar da ne dođem.

1 Antologija srpske narodne muzike | Pesme sa Kosova i Metohija | Sakupio i priredio Ljubiša Pavković

YouTube: Jordan Nikolić — Simbil cveće (https://www.youtube.com/watch?v=FER4xtNPXOE)
YouTube: Dara Ružić — Simbil cveće (https://www.youtube.com/watch?v=p8Pi3U9FlPA)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Maj 26, 2011, 03:38:55 pm
*

SEDENĆA

Sedenća se klade,
Mama me ne pušta:
"Sedi, sedi čere,
Sedi, te večere."
"Neću, neću, nane,
Mojto libe došlo.
Mojto libe došlo,
Kod ognjište stoji.
Kod ognjište stoji,
S' krivak se potprelo.
Uspa mama tatu,
Odo' na sedenću.

YouTube: Snežana Spasić — Sedenća se klade (https://www.youtube.com/watch?v=KO8eYExSdB8)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 15, 2011, 11:46:40 pm
*

SOKO MI LETI VISOKO1

Soko mi leti visoko, more, devojko
Dođi mi, dođi, devojko, more, lepojko,
U moju baštu zelenu, more, zelenu,
Pod moju ružu mirisnu, more, mirisnu,
Sitan sam biser rasula, more, rasula,
Odi ga sa mnom kupiti, a ja ću tebe ljubiti.

1 CD Teofilovići "Sabazorski vetrovi"
Snimano, 14. maj, 2001. godine, Banski Dvor — Banja Luka


YouTube: Jovan Milošević — Soko mi leti visoko (https://www.youtube.com/watch?v=12_iPweobIU)
YouTube: Miodrag Popović — Soko mi leti visoko (https://www.youtube.com/watch?v=lFFTWj7cJYk)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 16, 2011, 12:37:46 am
*

SEDAM SATI UDARA
 
Sedam sati udara, Beograd se otvara.
Otvara ga Karađorđe u njega da dođe.

Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode
a za njim sve vojvode, stupaju Beograde!

Ustaj majko Srbijo i velika Rusijo
Pozdrav'te mi pesmama srpskog vožda Đorđija!

YouTube: Svetlana Stević — Sedam sati udara  (http://www.youtube.com/watch?v=z30Y3uqGl_o)
YouTube: Etno grupa "Trag" — Sedam sati udara (http://www.youtube.com/watch?v=FIza6gvQ56M)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 16, 2011, 12:39:20 am
**

SEDI MOMA NA VISOKO
ljubavna pesma / Srbija

Sedi moma na visoko,
na visoko, na široko,
svilu prede, gajtan šara,
s gajtanom se razgovara:

— Kad bi' znala, moj gajtane,
da će tebe star nositi,
likom bi' te opletala,
koprivama prepletala.

Kad bi' znala, moj gajtane,
da će tebe mlad nositi,
svilom bi' te uvijala,
biserom te okitila!


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 16, 2011, 12:44:03 am
**

STOJNA MOMA1
Kosovo

Stojna moma vodu vadi, dade,
Stojna moma vodu vadi.
Vodu vadi, cveće sadi, dade
Vodu vadi, cveće sadi.
Cveće sadi, struk bosiljak, dade,
Cveće sadi, struk bosiljak.
Da zakiti svog dragana, dade,
Da zakiti svog dragana.
Svog dragana, svog dilbera, dade,
Svog dragana, svog dilbera.

1 Đorđe Karaklajić | RAZGRANALA GRANA JORGOVANA | Nota 1991 Knjaževac

YouTube: Vasilija Radojčić — Stojna moma vodu vadi  (https://www.youtube.com/watch?v=u7aQWs3OXW4)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jul 15, 2011, 09:23:17 pm
*

STOJNA MOMA BRAZDU KOPA1
Kopačka, selo Gračanica, Kosovo

Stojna moma brazdu kopa,
Brazdu kopa, vodu vadi,
Vodu vadi, cveće sadi.
Gde kopala, tu zaspala,
Zasadila struk bosiljak.
Struk bosiljak uvenuće,
Stojna moma nikad neće.

(Stojna moma brazdu kopa, dado,
Stojna moma brazdu kopa.)


STOJNA MOMA BRAZDU KOPA

Stojna moma brazdu kopa, dado,
Stojna moma brazdu kopa.
Brazdu kopa, vodu vadi, dado,
Brazdu kopa, vodu vadi.
Vodu vadi, cveće sadi, dado
Vodu vadi, cveće sadi.

'De vadila, tu j' zaspala, dado.
'De vadila, tu j' zaspala.
Od dol' ide ludo mlado, dado,
Od dol' ide ludo mlado.
Ludo mlado, neženjeno, dado,
Ludo mlado, neženjeno.

Uze ludo da gu ljubi, dado,
Uze ludo da gu ljubi.
Stani Stojno, stani momo, dado,
Stani Stojno, stani momo.
Razbudi se Stojna moma, dado,
Razbudi se Stojna moma.

1 Projekat "Rastko"

YouTube: Nemanja Guzijan — Stojna moma brazdu kopa (https://www.youtube.com/watch?v=MjuBrvy2_p0)
YouTube: Kulin ban — Stojna moma brazdu kopa (https://www.youtube.com/watch?v=sRGaJWjus7Y)
Svetlana Spajić & Minja Nikolić — Stojna moma brazdu kopa


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Decembar 16, 2011, 12:23:56 am
*

SLAVEJ PILE, NE POJ RANO*
Svatovska-ljubavna pesma / stari Niš

Slavej pile, ne poj rano,  
ne budi mi gospodara,
sama sam ga uspavala,
sama ću ga probuditi;
otićiću u az bašču,
otkinuću struk bosiljka,
milovaću po obrazu!


SLAVUJ PILE, NE POJ RANO

Slavuj pile, ne poj rano,  
ne budi mi gospodara!
  
Sama sam ga uspavala,
sama ću ga probuditi;
otićiću u đul baštu,
uzabraću struk bosiljka
šinuću ga po obrazu:
"Ustaj ago, ustaj drago!"
I on će se probuditi.

YouTube: Dušica Bilkić — Slavuj pile (https://www.youtube.com/watch?v=y5F1RWGTmEM)
YouTube: Brankica Vasić — Slavuj pile (https://www.youtube.com/watch?v=q9NZCBHAurc)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Decembar 16, 2011, 01:10:53 am
*

SVE LIVADA, NIGDE 'LADA NEMA
TRI LIVADE

Sve livada, sve livada nigde 'lada nema.
Samo jedna, samo jedna ruža kalemljena.

Ispod ruže, ispod ruže zaspala devojka.
Ja je budim, ja je budim među oči ljubim.

Ustaj rano, ustaj rano, svanulo je davno.
Ustaj rano, ustaj rano, svanulo je davno.

YouTube: "Sve livada nigde 'lada nema" u izvođenju Radmile Dimić (https://www.youtube.com/watch?v=4LzYt8YJZrQ)
YouTube: Dragoslav Mihajlović Kanarinac — Tri livade (https://www.youtube.com/watch?v=gBBbziFDgS0)
YouTube: Braća Bajić — Tri livade (https://www.youtube.com/watch?v=ovJPB5EATRY)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Decembar 16, 2011, 04:54:24 am
**

SVUNOĆ MI SLAVUJ PREPEVA
svadbena pesma / Mačva

Svunoć mi slavuj prepeva,
iz sna mi Jova probudi:
Ustani, lepi Jovane,
tvoja se ljuba udaje,
i tebe zovu na svadbu.
Ako joj nećeš na svadbu,
a ti joj pošlji darove,
darove i čestitanje!
— Neka je, nek se udaje.
Muškoga čeda nemala;
koliko leba pojela,
toliko jada izela:
koliko vode popila,
toliko suza prolila!


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 11, 2012, 01:48:37 am
**

SVU NOĆ ODIM

Svu noć odim, nanole,
Svu noć odim, nanice,
Svu noć odim, ništa ne naodim 2x
  
Kad na zoru, nanole,
Kad na zoru, nanice,
Kad na zoru devojče ukrado' 2x
 
Ukrado ga, nanole,
Ukrado ga, nanice,
Ukrado ga iz majkine čerge 2x
  
Povedo ga, nanole,
Povedo ga, nanice,
Povedo ga u goru zelenu 2x
  
Vezah konja, nanole,
Vezah konja, nanice,
Vezah konja za granu zelenu 2x
  
Pa ja zaspa, nanole,
Pa ja zaspa, nanice,
Probudi se, nigde nikoj nema 2x

YouTube: Staniša Stošić — Svu noć odim (https://www.youtube.com/watch?v=Vcyas5q4ht0)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 19, 2012, 09:34:54 pm
**

SINOĆKE TE VIDEH, LELE, ZONE1

Sinoćke te videh, lele, Zone,
Da se se promenjuvaš,
Oj, lele, Zone, Zone Zamfirovo.
 
Gde se premenjuvaš, lele, Zone,
U tvoja gradina,
Oj, lele, Zone, Zone Zamfirovo.
 
Gde se premenjuvaš, lele, Zone,
U svilena riza,
Oj, lele, Zone, Zone Zamfirovo.
 
U svilena riza, lele, Zone,
U čiček anterija,
Oj, lele, Zone, Zone Zamfirovo.

1 Ivo Cenerić:  NARODNE PESME iz istočne i južne Srbije | Beograd, 1974.

YouTube: Jovan Milošević — Sinoćke te videh, lele, Zone (https://www.youtube.com/watch?v=yHzRPseBS2k)
YouTube: Čeda Marković — Sinoć ke te vidoh, lele, Zone (https://www.youtube.com/watch?v=yRKbjug0qcY)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 19, 2012, 09:54:12 pm
**

SINĐIRIĆI ZVEČE1

Sinđirići zveče, ta vala,
zveče, ta bila, zveče;
zveče, vala, zveče, bila, zveče ja,
a, a, ju, ju, ijuju!

Meni Anđu daju, ta vala,
daju, ta bila, daju;
daju vala, daju bila, daju ja,
a, a, ju, ju, ijuju!

A ja Anđu neću, ta vala,
neću, ta bila, neću;
neću, vala, neću bila, neću, ja
a, a, ju, ju, ijuju!

Već ja Petru 'oću, ta vala,
'oću, ta bila, 'oću;
'oću, vala, 'oću, bila, 'oću, ja,
a, a, ju, ju, ijuju!

1 Iz pozorišnog komada Janka Veselinovića: "Đido", slika iz seoskog života u pet činova s pevanjem

YouTube: Braća Bajić — Sinđirići zveče


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 02:08:58 am
**

SAMA SEDI I DUŠMANE KUNE

Aj, sama sedi, aman,
i dušmane kune:
Aj, bog ubio, aman,
ko nas rastavio.

Oj, koren grizo, aman,
s lista vodu pio!
Aj studen kamen, aman
pod pasom nosio.

Oj, studena mu aman,
srce u njedrima!
Aj, kamen bio, aman
ko ga je rodio.
Oj, u sinji se
kamen pretvorio.


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Ostalo/R_S_YouTube_logo.jpg) (http://www.youtube.com/watch?v=ZRKrHnfYSPw)    Milan D. Timotić Bata — Sama sedi i dušmane kune


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 10:19:17 am
**

SET' SE DRAGA TIH PROŠLIH VREMENA
narodna / Mačva

Set' se draga tih prošlih vremena
Ja još momak a ti tuđa žena

Ti si meni tri poljupca dala
To je tvoja devojačka šala


(http://riznicasrpska.net/fotografije/Muzika/Ostalo/R_S_YouTube_logo.jpg) (http://www.youtube.com/watch?v=OduFGltfphY)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 20, 2012, 11:03:31 am
**

SMILJANA I VIJENAC 1
svečarska pesma
str. 81. / pesma br. 128.


Smilj Smiljana pokraj vode brala,
nabrala je nedra i rukave,
izvila je tri zelena venca;
jednoga je sebi ostavila,
drugi svojoj drugarici dala,
a treći je niz vodu pustila,
pa je njemu tijo besedila:
"Plovi, plovi, moj zeleni venče!
Te doplovi do Đurđeva dvora,
pa zapitaj Đurđevu majčicu:
oćeš, majko, oženiti Đurđa?
Ne ženi ga mladom udovicom,
već ga ženi lepotom devojkom."


SMILJ SMILJANA POKRAJ VODE BRALA 2

Smilj Smiljana pokraj vode brala,
Nabrala je nedra i rukave;
Izvila je tri zelena venca.
Jednoga je sebi ostavila.
Drugi svojoj drugarici dala,
A treći je niz vodu pustila,
Pa je njemu tijo besedila,
Plovi, plovi, moj zeleni venče!
Te doplovi do Đurđeva dvora,
Pa zapitaj Đurđevu majčicu:
Oćeš, majko, oženiti Đurđa?
Ne ženi ga mladom udovicom,
Već ga ženi lepotom devojkom.


MARA DEVOJKA...3

Mara devojka tri venca plela,
Tri venca plela, sva tri je klela.
Prvi je venac sebi zadržala,
Drugi je venac drugarici dala,
Treći je venac niz vodu pustila.

Ej, pa je vencu tiho govorila:
Plovi mi plovi, moj zeleni venče,
Ej, kad doploviš do Jovina dvora,
Ej, ti zapitaj Jovanovu majku,
Ej, dal' se, majko, Jovo oženio?


SMILJ SMILJANA 4
 
Smilj Smiljana pokraj vode brala.
Nabrala je nedra i rukave,
izvila je i zeleni venac.
Zelen venac niz vodu puštala:
 
— Plovi, venče, plovi, plovi,
moj zeleni venče, do Jovina dvora,
pa zapitaj Jovanovu majku
'oće l' Jova oženiti?


TRI VENCA PLELA DEVOJANA JELA 5

Tri venca plela devojana Jela
Sva tri su zelena.
Prvi je venac sebi zadržala,
Drugi je venac, lale, drugarici dala.

Treći je venac u vodu spuštala.
Ej, pa je njemu, lane, tijo govorila:
Plovi mi plovi, moj zeleni venče,
Ej, pa otplovi lane do Jovini dvora.

1Vuk Stef. Karadžić, Narodne srpske pjesme. Knjiga 1: u kojoj su različne ženske pjesme u Lipisci u štampariji Brejtkopfa i Ertla 1824.
2 Kornelije Stanković — Sabrana dela / knjiga 2 | Glvni urednik: Danica Petrović | Beograd — Novi sad 2007.
  [Srpske narodne pesme, posvećene knezu Danilu I Crnogorskom (1858), str. 49]
3 NARODNA PEVANKA | Sastavio Vlad. R. Đorđević | Štamparija i litografija "Narodna Samouprava" | Beograd, 1926
4 Po pevanju Jordana Nikolića
5 Po pevanju Ane Grujić


pesme svečarske pevaju o verskim praznicima ili krsnom imenu i obredima

YouTube: Jordan Nikolić — Smilj Smiljana pokraj vode brala (https://www.youtube.com/watch?v=E7egwhPJKOE)
YouTube: Duet Milošević — Aleksić Mara devojka tri venca plela (https://www.youtube.com/watch?v=Rx6frSWX8wA) uz pratnju NO Žarka Milanovića
YouTube: Krsta Petrović — Mara devojka... (https://www.youtube.com/watch?v=YQAacvbGJfg)
YouTube: Ana Grujić — Tri venca plela devojana Jela (https://www.youtube.com/watch?v=1lv5kJO9eXU)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Februar 14, 2012, 04:12:35 pm
**

SMILJ, SMILJANA SMILJ' PO GORI BRALA
Sedeljačka pesma
Zapis: Miodrag Vasiljević

Smilj' Smiljana, smilj po gori brala,
more, jasna sedeljko, oj!

Smilj' Smiljana, smilj' po gori brala,
smilje bere, pa je zalutala,
nalutala u gorici vojsku
i pred vojskom Sibinjanin Janka.
Smilja Janka bogom bratimila:
"Bogom, brate, Sibinjanin Janko,
izvedi me iz gore zelene
i odvedi do vode studene."
To je Janko za boga primio,
izvede je iz gore zelene,
odvede je do vode studene.
Smilja savi skute i rukave,
pa se napi studene vodice.
Tad govori Sibinjanin Janko:
"Kučko, Smiljo, voda te odnela,
kad si znala da si tako lepa
zašto si me bogom bratimila?
Tu je Janko kletvu pogazio,
Smiljanino lice poljubio.
Kune Janka Smiljana devojka:
"Pasji sine, prokleto koleno,
pasji sine, Sibinjanin Janko,
ti si svoju veru pogazio,
ne došao zdravo sa Kosova,
ubile te moje ljute kletve!"

YouTube: Duet Živka Milošević & Lela Aleksić — Smilj, Smiljana, po goricu brala (https://www.youtube.com/watch?v=h5nRMo1DBMQ)

Napomena: prvi stihovi pesme koju pevaju Ž. Milošević i L. Aleksić kao da su pozajmljeni dok je ostali deo pesme koju je Vasiljević zapisao drugačiji


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Mart 18, 2012, 02:24:54 am
*

SEDLAJ KONJA, RADO
 
Sedlaj konja, Rado
sedlaj konja, bela Rado
ajde da begamo
 
Svezah konja, Rado
svezah konja, bela Rado
za jelovu granu
 
Kad u jutro, Rado
kad u jutro, bela Rado
mog konjića nema
 
Poćićemo, Rado
poćićemo, bela Rado
bez konjića moga

YouTube: Aleksandar Stojić — Sedlaj konja, Rado (https://www.youtube.com/watch?v=b6p_9Hto8fw)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina April 21, 2012, 08:36:04 am
*

SASTALE SE TRI DEVOJKE

Sastale se tri devojke
na ovoj dugoj noći
na ovoj tihoj noći, jesenjoj.
Sastale pa govore
na ovoj dugoj noći
na ovoj tihoj noći, jesenjoj.

Šta bi koja naj volela
na ovoj dugoj noći,
na ovoj tihoj noći, jesenjoj.
Jedna voli suho zlato
na ovoj dugoj noći
na ovoj tihoj noći, jesenjoj.

Druga voli čisto srebro
na ovoj dugoj noći,
na ovoj tihoj noći, jesenjoj.
Treća voli ime dragog
na ovoj dugoj noći,
na ovoj tihoj noći, jesenjoj.

YouTube: Dušica Bilkić — Sastale se tri devojke (https://www.youtube.com/watch?v=y7v_gnbMPq4)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 26, 2012, 10:21:55 pm
**

SITAN KAMEN1
Zapis po kazivanju Živojina Stošića...

Sitan kamen do kamena,
Zelen zdravac do kolena,
Pratiše me da ga berem,
Za d'n nabra do tri struka,
Za nedelju cela kitka.

Sama kitka progovara:
Ne me dajte na neveste,
Već me dajte na devojke.

Meveste me grubo nosiv
V'z d'n na glavicu,
A uveče pod glavicu.

Devojke me bolje nosiv,
Cel d'n na glavicu,
A navečer u čašicu,
U čašicu, u vodicu.

1 Kitka ti padna, Deno, zbirku pesama sakupio, zapisao i priredio Stojadin Dine Paunović | Izdavač: Narodni univerzitet Vranje, 1998.

YouTube: Nestor Gabrić —  Sitan kamen do kamena (https://www.youtube.com/watch?v=s9tOJk1Ce0A) II verzija


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 30, 2012, 01:07:44 am
*

SADILA MILENA LOJZE
Narodna

Sadila Milena, nane,
Golemo lojze, u Goricu
Po tri nedelje lozu v'zuje
A po četiri posle tuguje

Prokleto bilo, nane,
Golemo lojze u Goricu
Dok tri nedelje lozu v'zujem
Za dragana si svoga tugujem

Oganj nek spali, nane,
Golemo lojze u Goricu
Zbog pusto lojze, grdna propade
Nit se Milena jadna udade

YouTube: Dušan Đ. Cvetković Duca — Sadila Milena lojze (http://www.youtube.com/watch?v=BYwHEJ1oGrA)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jul 17, 2012, 01:51:43 pm
**

SAMO TI SE ČUDIM, CVETO

Samo ti se čudim, Cveto
Samo ti se čudim,
Ej, jagnje moje belo 2x
Kako sama spiješ. 2x

Kako sama spiješ, Cveto,
Šarena odaja,
Ej, jagnje moje belo 2x
Šarena odaja.   2x

Šarena odaja, Cveto,
Šarena odaja.
Ej, jagnje moje belo 2x
U železan krevet. 2x

Što me ne povikneš, Cveto
Drugar da ti bidem,
Ej, pile mori, Cveto, 2x
Kraj tebe da spijem. 2x

YouTube: Etno "Breze" — Samo ti se čudim, Cveto (https://www.youtube.com/watch?v=F_N1KaKnP4E)
YouTube: Stojadin Paunović — Samo ti se čudim, Cveto


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Avgust 10, 2012, 09:51:03 pm
*

STOJANE, SINE

Stojane more, Stojane sine,
tri se lavčinja vdavija,
striko ti prv da ubijat.

Stojane će te obesat sine,
sred selo na murenkata.
Zašto si ljubel momite sine,
em kalešite nevesti,
em sirotite vdovici?

Majko le moja, majčice mila,
koga će mene da besat,
visoko da me digaet, majko,
momite da me gledaet.
Liceto da im veneit majko,
srceto da im kopneit,
snagata da im treperi.  / Teofilovići & Miroslav Tadić (http://www.vidaricamusic.com/)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Septembar 23, 2012, 04:27:42 pm
**

SADILA MOMA LOJZE1

Sadila moma
Kraj mora lojze.
"Ah, lojze, lojze,
Lojze sas belo grojze.
 
Kad ga je sadila,
Ona ga je klela:
"Ah, lojze, lojze,
Lojze, nemalo grojze!
 
Zašto te sadim,
Zašto te gradim,
Kad si nemam
Nigde nikoga.
Kad si nemam
Nigde nikoga?"

1 Ivo Cenerić:  NARODNE PESME iz istočne i južne Srbije | Beograd, 1974.

YouTube: Staniša Stošić — Sadila moma lojze (https://www.youtube.com/watch?v=pJD20F1lSUI)
YouTube: Gordana Runjajić — Sadila moma lojze (https://www.youtube.com/watch?v=6u0TyBO_mpo)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Decembar 02, 2012, 11:48:23 pm
*

SVU NOĆ SEDIM NA KAPIJU

Svu noć sedim na kapiju
Stanu ranim s leblebiju
Lele, Stano, lele, dušo
Daj mi lice da ti ljubim

Niti jedem, niti pijem
Subotom se samo brijem
Lele, Stano, lele, dušo
Daj mi lice da ti ljubim

Na berberi pare davam
Samo Stanu da poljubim
Lele, Stano, lele, dušo
Daj mi lice da ti ljubim

YouTube: Staniša Stošić — Svu noć sedim na kapiju (https://www.youtube.com/watch?v=w38DlnTXIIM)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Maj 07, 2013, 12:30:53 am
**

SPAVA MOMA...
Muzika: Stanislav Binički

Spava moma kraj izvora
U debelom hladu.
Ide momče odozgora,
Upazi je mladu.  

Učini mu s' da je lane,
Pa strelu nateže.
Zadade joj strašne rane,
Vrisak se razleže.

Prepade se momče smelo
Vile ga odnele,
A oj strelo, pusta strelo,
Ti, ti poljubac beše
Ti poljubac beše.

St. Binički Spava moma & Po polju je kiša & Zejnabi za pevanje uz pratnju klavira.
Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 1924.


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Maj 07, 2013, 12:31:13 am
**

SEDI MARA NA KAMEN STUDENCU
MARO, MARO OD BISERA GRANO1

Sedi Mara na kamen studencu,
Svoju tajnu otkrila je zdencu.
Suzama ga orosila Mara,
Sudbinu je svoju oplakala.

Od lozice grozdnog vinograda,
Lepa Maro, praviću ti hlada.
Nosiću te na rukama dvema,
Jer od mene boljeg momka nema.
  
Ne treba mi ni srebro ni zlato,
Imala sam što mi srcu drago,
Imala sam svoga verenika,
Bio mi je i ponos i dika.

1 Nikola Rackov: Pesma, godine, život... Knjiga o Merimi | Beograd, 2004.

YouTube: Živka Đurić Ivanović — Sedi Mara na kamen studencu (https://www.youtube.com/watch?v=LSPFkOWIPio)
YouTube: Anđelija Milić — Sedi Mara na kamen studencu (https://www.youtube.com/watch?v=tprZhmZSs9I)
YouTube: Sestre Milovanović — Sedi Mara na kamen studencu (https://www.youtube.com/watch?v=-zM_VKR0X0M)
YouTube: Živan Milić — Sedi Mara na kamen studencu


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Maj 17, 2013, 11:45:00 pm
*

SVANI ZORO

Svani zoro, ne svanula svima
Sad će proći dragi s drugovima
Moj dragane, moje milo cveće
Moje oko videti te neće

Moj dragane, moje oči čarne
Ja te čekam cele noći tavne
Hoćeš li mi pored dvora proći
Hoćeš skoro moj dragane doći

YouTube: Vasilija Radojčić — Svani zoro (https://www.youtube.com/watch?v=Khmzs71ZNRw)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 08, 2013, 01:17:45 am
*

STARA VAROŠ1
Podgorična

Stara varoš, da te Bog ubije,
da te Bog ubije, Stara varoš.

Nekad si mi varoš draga bila,
varoš mila bila, Stara varoš.

U tebe sam dragu ja imao,
dragu ja imao, Stara varoš.

A sad si mi varoš omrznula,
Varoš omrznula, Stara varoš.

Jer u tebe niđe nikog nema.
niđe nikog nema, Stara varoš.

Kao varijanta peva se u Bijelom Polju.

1 Set 3 CD 403910 | Pesme Ksenije Cicvarić | Izdanje PGP RTS | 1998.

YouTube: Ksenija Cicvarić — Stara varoš (https://www.youtube.com/watch?v=3wQE74R93BY)


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Jun 25, 2013, 02:50:21 pm
**

SEJDEFU MAJKA BUĐAŠE1

Sejdefu majka buđaše
Ustani kćeri moja Sejdefo.

Zar misliš majko, de ja spim
ja ti se mlada s dušom dijelim.

Zovi mi majko komšije,
i prvo moje gledanje.

Što smo se nekad gledali,
u šajku, lađu na more.

1 CD: Ksenija Cicvarić
"Melodija nastala u Ulcinju, a zapisao je davno i u note stavio neki učitelj."


YouTube: Ksenija Cicvarić — Sejdefu majka buđaše (https://www.youtube.com/watch?v=DePNYumPQ54)
YouTube: Ana Bekuta — Sejdefu majka buđaše


Naslov: Pesmarica I — S
Poruka od: Angelina Januar 02, 2017, 03:43:06 pm
*

SAZDADE SE CRNI OBLAK

Ej...
More, sazdade se crni oblak,
more, toj ne beše crni oblak,
more, već toj beše silna vojska,
more, pravo tegli za Binjacu,
more, plače pčinja sirotinja.

Ej...
More, zapazila deli agušica
more, dig se, dig se, deli Aguš Ago,
more, tvoje selo zapaljeno,
more, tvoja deca podigana.
More, plače pčinja sirotinja.

Ej...
More, daj mi, daj mi moju pušku,
more, moju pušku, brzometku,
more, mnogo puške ispucaše,
more, mnogo majke zaplakaše.
More, plače pčinja sirotinja.

YouTube: Srđan Kitanović — Sazdade se crni oblak (https://www.youtube.com/watch?v=W-Rj8CGYzFY)
YouTube: Milan Vasić — Sazdade se crni oblak (https://www.youtube.com/watch?v=OfFRALj2ShA)