Muzika

MUZIČKA ČITAONICA => Muzičke knjige • Muzički časopisi • Zbirke notnih zapisa => Temu započeo: Angelina Decembar 04, 2012, 12:59:07 amNaslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 12:59:07 am
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.


(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/StanislavBinicki-Srpskenarodnepesme1a.png)1. POSLALA ME STARA MAJKA...
2. KAD SUM BIL, MORI ĐURĐO.
3. RAZBOLE SE BELO DONE...
4. PEVNULA JANA
5. POŠLA VANKA NA VODA
6. ZA ŠTO SIKE ZA ŠTO...
7. CIGANČICA


Izdanje Knjižare Gece Kona Beograd

Tekstovi pesama postavljeni u Pesmarici I (http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?board=23.0)


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 11:24:55 am
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/01PoslalamestaramajkaMijatovke1a.png)
(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/01PoslalamestaramajkaMijatovke2a.png)
(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/01PoslalamestaramajkaMijatovke3a.png)


POSLALA ME STARA MAJKA...


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 10:24:16 pm
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/02KadsumbilmoriDjurdjo1a.png)
(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/02KadsumbilmoriDjurdjo2a.png)


KAD SUM BIL, MORI ĐURĐO.


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 10:57:35 pm
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/03RazbolesebeloDoneMijatovke1a.png)
(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/03RazbolesebeloDoneMijatovke2a.png)


RAZBOLE SE BELO DONE...


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 10:57:47 pm
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/04PevnulaJanaMijatovke1a.png)
(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/04PevnulaJanaMijatovke2a.png)


PEVNULA JANA


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 10:57:55 pm
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/05PoslaVankanaVodaMijatovke1a.png)


POŠLA VANKA NA VODA


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 10:58:06 pm
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/06ZastoSikezastoMijatovke1a.png)


ZA ŠTO SIKE ZA ŠTO...


Naslov: Stanislav Binički — Srpske narodne pesme "Mijatovke"
Poruka od: Angelina Decembar 04, 2012, 10:58:21 pm
**

Stanislav BiničkiSRPSKE NARODNE PESME

SEDAM PESAMA IZ ZBIRKE: "MIJATOVKE"
ZA JEDAN GLAS UZ PRATNJU GLASOVIRA.


(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/07CigancicaMIjatovke1a.png)
(http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/RiznicaSrpska/Muzika%20-%20notni%20zapisi/07CigancicaMIjatovke2a.png)


CIGANČICA